Beverwijk zet in op buurtgroen 9 jul 2019

  groenDe eerste ‘buurtgroen’-tuinen in Beverwijk zijn geopend. Met de onthulling van een opvallende groene tegel door wethouder Haydar Erol zijn de tuinen in gebruik genomen. De tegel geeft aan dat bewoners dit openbare groen onderhouden. Sinds een paar jaar zijn een aantal Beverwijkers al actief bezig met het beheren van stukjes groen in de openbare ruimte. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in de Westertuinen. Twee actieve bewoonsters met groene vingers houden hier een groenvak van de gemeente bij. Het gevolg is een opvallende border met bloeiende vaste planten.

  Recent is een speelplek in Westertuinen omgevormd. Medewerkers van de gemeente hebben samen met een aantal bewoners de mogelijkheden voor de inrichting besproken. Men had heel sterk de wens om zelf het groen te beheren en ook eigen groenten te verbouwen. Samen met de gemeente is hier invulling aan gegeven. Het resultaat is een groene ontmoetingsplek voor de hele straat.
  Beverwijk moedigt dit soort initiatieven aan. Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte staat hoog op de agenda. De gemeente is dan ook op zoek naar meer bewoners die mee willen doen.
   

  Spelregels Buurtgroen

  Wie een stukje groen van de gemeente wilt onderhouden, moet zich wel houden aan een aantal spelregels:
  • Er dient vooraf toestemming verleend te worden door één van de toezichthouders Groen van uw buurt.
  • Het ‘Buurtgroen’ wordt ordelijk en net onderhouden en het gebruik ervan mag niet leiden tot overlast.
  • Eventuele bomen in het ‘Buurtgroen’ blijven in beheer van de gemeente.
  • Het ‘Buurtgroen’ blijft altijd eigendom van de gemeente. Dit geldt ook als u het terrein al lange tijd beheerd. Verjaring kan nooit aan de orde zijn.
  • U zorgt zelf voor de afvoer van het groenafval.
  • Deze en een aantal overige spelregels worden, na overleg, vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de gemeente.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW