Omgevingswet: Waalwijk vergunt niet meer dan nodig 9 jul 2018

    Wie gaat verhuizen, kijkt kritisch naar zijn spullen. Wat mag mee en wat niet? Dit is de basis onder de ‘inventariseren, analyseren, afwegen’-aanpak waarmee de gemeente Waalwijk toewerkt naar de Omgevingswet. Lees hier hoe u ook kunt beoordelen welke vergunningen in uw gemeente nog vergunningsplichtig moeten zijn.

    Net als in de rest van Nederland is de gemeentelijke regelgeving in Waalwijk op het gebied van de fysieke leefomgeving, uitgegroeid tot een complex en onoverzichtelijk stelsel. Daarnaast bestaat landelijk een cultuur van bescherming van verworven rechten en het vermijden van risico’s. Met als resultaat: gedetailleerde regels en weinig ruimte voor eigen verantwoordelijkheid.

    Uit een kort vooronderzoek van de gemeente Waalwijk blijkt dat niet van alle regels duidelijk is met welk doel ze ooit zijn ingesteld. De meerwaarde van sommige regels is twijfelachtig. Eind 2017 zijn de regels over stoepkrijten en winkelwagentjes al afgeschaft. De resultaten van het onderzoek hebben de gemeente aangespoord om te onderzoeken of de regelgeving helemaal anders kan.

    Lees hier de stappen die gezet moeten worden.

    Bron: nieuwsbrief Stadszaken, 28-06-2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW