Hou grip op de digitalisering van de openbare ruimte 11 jul 2018

    De openbare ruimte digitaliseert in rap tempo en dat heeft gevolgen voor burgers en voor overheden. Platform31 deed een verkennend onderzoek naar de maatschappelijke implicaties van deze op het eerste oog technologische ontwikkeling: tegen welke vraagstukken lopen gemeenten aan die zich bezighouden met dataverzameling en hoe is het gesteld met het burgerbewustzijn hieromtrent?

    De auteurs van het rapport 'Smart city? Graag. Maar dan wel met bewuste burgers!' inventariseren waar momenteel de lastige vraagstukken liggen en komen tot concrete aanbevelingen om de digitalisering van de openbare ruimte in goede banen te leiden.

    Met behulp van sensoren is het mogelijk om waar te nemen wat er gebeurt in de openbare ruimte, of het nu gaat om verkeerstromen, de luchtkwaliteit of om bezoekersstromen in de binnenstad. Dat biedt kansen, maar heeft ook de potentie om publieke waarden als autonomie, privacy en veiligheid onder druk te zetten. Het is belangrijk dat burgers zich hiervan bewust zijn, omdat bewuste burgers weerbaar zijn en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat over sensoren in de openbare ruimte. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel gebruikers van de openbare ruimte niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van sensoren en wat dit voor hen betekent. De meesten zien het belang van data vooral in relatie tot hun online gedrag en weten niet dat hun gedrag in de openbare ruimte mogelijk waargenomen en bijgestuurd kan worden. Het verdient aanbeveling om straatinterviews naar dit thema op grotere schaal uit te voeren.

    Lees het hele artikel hier.

    Bron: Platform31, 29-06-2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW