Gemeenten laten opvang regenwater aan burger over

07-08-2017
In steeds meer Nederlandse gemeentes moeten burgers zelf regenwater opvangen. Sinds gemeentes in 2009 de mogelijkheid kregen burgers te verplichten op eigen terrein hemelwater op te vangen, hebben al ruim veertig gemeentes regels hierover ingevoerd.

Weinig tegels

Burgers mogen zelf bepalen hoe het regenwater wordt opvangen, dat kan via ondergrondse bassins, verlaagde gazons of tuinen met weinig tegels. In de toekomst zal het aantal gemeentes dat hier regels over opstelt, alleen maar verder stijgen zegt Rioned, de koepelorganisatie van stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland woensdag. 

Lees het volledige artikel

Bron: Digitale nieuwsbrief Binnelands Bestuur, 20 juli 2017

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW

>