Subsidie voor aardgasvrij wonen 17 jan 2020

  AmsterdamAmsterdam wil woningen sneller van het aardgas af hebben. Amsterdammers die aan de slag gaan om hun woning aardgasvrij te maken, kunnen daarvoor nu subsidie krijgen.
   
  In 2040 moet heel Amsterdam aardgasvrij zijn. Omdat de meeste huizen in de stad een aardgasaansluiting hebben, kijkt de gemeente hoe ze per gebied de huizen zo betaalbaar, snel en duurzaam mogelijk aardgasvrij kunnen maken. "Want elk gebied is anders en wat in de ene buurt de beste aardgasvrije oplossing is, is voor een andere buurt misschien niet het beste idee. We werken hiervoor samen met woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerder Liander en natuurlijk met bewoners", aldus de gemeente.
   

  2 soorten subsidie

  Amsterdam heeft een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Er zijn 2 varianten: stadsbrede subsidie en gebiedsgerichte subsidie.
   

  Gebiedsgerichte subsidie

  Het meest gunstig is het als buurtbewoners tegelijkertijd hun woning aardgasvrij maken op het moment dat de gemeente in de buurt aan de slag gaat. Amsterdam: "Samen overgaan is goedkoper, omdat we alles dan in een keer organiseren. Bewoners die tegelijkertijd met de rest van de buurt overstappen op een alternatief voor aardgas, kunnen de gebiedsgerichte subsidie aanvragen. Deze bedraagt maximaal € 5.000,- per woning, plus een afsluitbijdrage." Dit laatste zijn de kosten die je aan de netbeheerder betaalt om je aardgasaansluiting te laten afsluiten.
   

  City Deal

  Eind 2016 heeft Amsterdam een City Deal gesloten met Alliander, Vattenfall (destijds nog Nuon) en 5 van de 6 woningcorporaties in Amsterdam. De partijen denken samen na over de meest betaalbare oplossing om aardgasvrij te worden. Gekozen is voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij worden ingrepen in een buurt, zoals renovaties van corporaties, ondergrondse werkzaamheden aan riool of gasleidingen en verbetering van de openbare ruimte, gestapeld. Zo kunnen de totale kosten lager uitkomen.
   

  Stadsbrede subsidie

  Wie besluit om in z'n eentje uw woning aardgasvrij te maken, kan de stadsbrede subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 3.000,- plus een afsluitbijdrage aardgas per woning. Hiervoor heeft de gemeente 3 miljoen euro gereserveerd.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW