Nieuw: handboek oeverconstructies 30 jan 2020

  CROW-CUR heeft een nieuw handboek oeverconstructies gepubliceerd. Het waterrijke Nederland heeft enorme lengten aan oevers en oeverconstructies. Het handboek geeft inzicht in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van oeverconstructies langs kanalen, rivieren en meren. Met aandacht voor risico-gestuurd beheer en onderhoud.
   

  Beheer en onderhoud oeverconstructies is complex

  Naast de aanzienlijke lengte aan oeverconstructies, is er ook een grote diversiteit aan beheerders zoals Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies of gemeenten Bovendien kennen oeverconstructies verschillende functies. Mede hierdoor bestaat er een groot aantal verschijningsvormen van oeverconstructies en komen er nog steeds nieuwe varianten bij. Het beheer en onderhoud van het areaal aan oeverconstructies, is dan ook een aanzienlijke taak.
   

  Wat kun je met het Handboek Oeverconstructies?

  Om deze taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren behandelt dit CROW-CUR handboek de verschillende typen oeverconstructies zoals die in Nederland voorkomen langs kanalen, rivieren en meren (de kusten en binnenstedelijke kademuren blijven in dit handboek buiten beschouwing). Aan de orde komen de functies van de verschillende oeverconstructies inclusief het ontwerp, beheer en onderhoud. Daarbij is de Eurocode filosofie van het semi-probabilistisch ontwerp aangehouden.
   

  Relatie met assetmanagement

  Met dit handboek wil CROW, in navolging van het ‘Handboek binnenstedelijke kademuren’, inzicht verschaffen in het functioneel- en technisch beheer en onderhoud van de 'overige’ oeverconstructies in Nederland en deze in het licht te plaatsen van het hedendaagse assetmanagement.
   

  Voor wie?

  Dit handboek is van belang voor alle beheerders van oeverconstructies: waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, havenbedrijven, natuurorganisaties en ook particulieren. Daarnaast is het ook bruikbaar voor hun adviseurs, zoals ingenieurs- en adviesbureaus. Bestel hier het CROW-CUR Handboek oeverconstructies 1:2019.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW