Woerden doet meer dan ophogen 10 jan 2019

    Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie schrijft voor dat overheden vóór 1 januari 2019 een stresstest moeten hebben uitgevoerd rond klimaatbestendigheid. Bijna dus. Bodemdaling is als thema meegenomen, omdat dit zorgt voor extra kwetsbaarheid bij wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De Gemeente Woerden verkiest afrekening in één keer door maatregelen te treffen die het zakken stoppen.​

    Bodemdaling is typisch zo’n dossier met meerdere probleemeigenaren. Dat geldt zelfs binnen het Deltaprogramma, waar het inhoudelijk is ondergebracht bij het thematische programma Zoetwater, maar functioneel meedoet met het programma Ruimtelijke Adaptatie. De ruimtelijke effecten van bodemdaling hebben misschien wel meer en vooral directere impact dan wateroverlast en hittestress, niet in de laatste plaats financieel. Dat geldt vooral voor de kwetsbare veenbodems in het westen van het land die door wateronttrekkingen inklinken en oxideren met enorme kosten voor particulieren en overheden tot gevolg.

    Lees hier meer over de aanpak van bodemdaling door de gemeente Woerden

    Bron: Stadszaken.nl
     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW