Burgerparticipatie en de omgevingswet 8 jan 2019

    Nergens is de inbreng van de burger zo noodzakelijk als bij de inrichting van de openbare ruimte. De Omgevingswet biedt inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden gelegenheid om mee te denken en mee te beslissen over de ruimtelijke planning. Maar de Omgevingswet levert geen vast protocol over de rol van burger of bedrijf. Het wordt aan gemeenten zelf overgelaten om samen met de burger vorm te geven aan participatie. De veranderende samenleving vraagt immers om een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en bedrijven.

    Gelijkwaardige partners

    Inwoners en bedrijven willen steeds meer in het voortraject van de besluitvorming over ruimtelijke invulling van de omgeving betrokken worden, als gelijkwaardige partners. Bij ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt zo vooraf draagvlak gecreƫerd, er wordt over en weer gewerkt vanuit vertrouwen. Participatie is daarom een kernbegrip in de Omgevingswet. Maar hoe kun je als gemeente met succes initiatieven vanuit de samenleving faciliteren? En welke rol spelen de ruimere kaders van de Omgevingswet daarbij?

    Daarover gaat op 13 december de vierde bijeenkomst van de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur. Eerdere bijeenkomsten in het kader van deze estafette gingen over participatie in sociaal beleid (Leeuwarden), de energietransitie (Amersfoort) en leefbaarheid en sociale veiligheid (Rotterdam). Op de vierde bijeenkomst – over de Omgevingswet – komen in het gemeentehuis van Haarlem bijna honderd ambtenaren, geĆÆnteresseerde inwoners en professionals bijeen voor informatie en levendige gesprekken, over waar ze tegenaan lopen als participatie volgens de Omgevingswet werkelijk handen en voeten krijgt.

    Lees meer op de site van Binnenlandsbestuur.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW