Uniforme registratie meldingen openbare ruimte 7 feb 2019

  afvalTijdens de Levende Stad regiobijeenkomst in Zuid-Holland Midden vertelde Harro Verhoeven van CROW over het project ‘uniforme registratie meldingen openbare ruimte’.

  In dit project worden meldingen van burgers in de openbare ruimte gekoppeld aan IMBOR. Op het moment worden meldingen in de openbare ruimte veel verwerkt aan de hand van vrije velden waardoor er geen eenduidige registratie is. De nieuwe systematiek schrijft voor welke inhoudelijke informatie van een melding vastgelegd moet worden om meldingen goed te kunnen analyseren en evalueren:
  -    categorie melding,
  -    oorzaak,
  -    oorzaak object,
  -    veroorzaker,
  -    actie,
  -    actiehouder

  Dit betekent ook dat dus tijdens het afhandelingsproces van de melding nog zaken moeten worden vastgelegd. De praktijk moet gaan uitwijzen of het vastleggen van de oorzaak voor elke melding relevant is (wellicht wel voor ‘heel’ maar niet altijd voor ‘schoon’), maar er is nu in ieder geval een uniforme structuur. Hierdoor ontstaat er een beter historisch overzicht van de meldingen en worden deze analyseerbaar en ook vergelijkbaar met andere gemeenten.

  De publicatie verschijnt in april. Daarin wordt bijvoorbeeld ook aangegeven wat de samenhang is tussen de systematiek en de betrokken softwaresystemen (meldingensoftware, zaaksysteem, beheersysteem). In de loop van het jaar wordt met softwareleveranciers besproken hoe de systematiek in software verwerkt kan worden.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW