Omgevingsvisie: tips van de Regiobijeenkomst Zuid Holland Midden 6 feb 2019

  StadTijdens de Levende Stad regiobijeenkomst in Zuid-Holland Midden vertelde Ruud de Prez van de gemeente Lansingerland over de invoering van de omgevingsvisie en wat dit kan gaan beteken voor het beheer.

  Kansen

  De omgevingsvisie biedt volgens Ruud de Prez kansen om ook het beheer in mee te nemen. De inhoud van de omgevingsvisie is sterk afhankelijk van de context van de gemeente. Zo is de ene gemeente gericht op identiteit, terwijl een ander zich meer richt op bijvoorbeeld klimaat of werkgelegenheid. Hier kan het beheer in de gemeente bij aansluiten. Deze visie kan dan gebruikt worden bij het stellen van doelen voor het beheer en het bepalen van kwaliteitsniveaus en het aanbrengen van verschil in focus bij beheer afhankelijk van de visie op gebiedsdelen. Daarnaast zou het zelfs mogelijk zijn om in een omgevingsvisie het gewenste en/of minimale kwaliteitsniveau van de openbare ruimte vast te leggen.

  Verandering

  Een inventarisatie van enkele omgevingsvisies laat echter zien dat vele nog erg lijken op de ouderwetse bestemmingsplannen. Terwijl er toch veel verandering zou kunnen zijn: In bestemmingsplannen stond vooral de bestemming van een gebied geregistreerd. Met de komst van het omgevingsplan staat de bestemming van een gebied minder strak vast, en komt er meer flexibiliteit in de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat immers om het bereiken van de doelen die in de Omgevingsvisie staan geformuleerd. Bestemmingsplan-toetsers worden dan ook Omgevingsplan-beoordelaars omdat er meer flexibiliteit komt in de beoordeling.
  Daarnaast is de link tussen beheer en het omgevingsplan nog niet direct aanwezig. Hier zou een koppeling moeten komen met het gemeentelijke beheersysteem en de de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) die gericht zijn op het in stand houden van de kwaliteit van de ruimte.

  Digitaal stelsel Omgevingswet

  Voor het vullen van het digitaal stelsel Omgevingswet is een eerste stap voor gemeenten om aan te sluiten bij BGT/IMBOR, zodat objecten waaraan speciale voorwaarden worden gesteld (bv monumentale bomen, beheergrenzen) kunnen worden opgenomen. Daarnaast zouden ook beperkingen in gebruik (bv broedende vogels, vleermuizen) opgenomen kunnen worden.

  Tips

  Ruud geeft vier tips bij het opstellen van een omgevingsvisie:
  1.    Maak de omgevingsvisie thema overkoepelend en gebiedsgericht. Waar ga je je als gemeente op focusen en hoe verschilt dit voor verschillende gebieden in de gemeente?
  2.    Beperk de  visie tot het doel van de gemeente. Probeer niet alle onderwerpen mee te nemen maar alleen de thema’s waar de gemeente echt aan wil werken.
  3.    Kopieer niet van een andere gemeente maar ga opzoek naar de doelen van de eigen organisatie
  4.    Zet geen einddatum op de visie. Het opstellen van een visie is een iteratief proces. Een visie kan steeds weer bijgesteld worden als omstandigheden veranderen.  Maak je omgevingsvisie daarom digitaal zodat je flexibel onderdelen kunnen actualiseren.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW