De RES is ook een ruimtelijke energiestrategie 1 feb 2019

  lichtNu het Klimaatakkoord er nagenoeg ligt, moet de energietransitie zijn beslag krijgen in Regionale energiestrategieƫn (RES). Ruimtelijke inpassing, draagvlak en inpassing van duurzame alternatieve energiebronnen zijn cruciaal. Het kabinet moet dat nu overlaten aan de regionale overheden, stelt de Flevolandse gedeputeerde Jop Fackeldey. Hij is voor het IPO portefeuillehouder Energie.
   

  Het Rijk moet dus loslaten?

  ‘Net als bij de Omgevingswet zorgen we dat we niet van bovenaf de blauwdruk voor Nederland bedenken, maar we kijken in de regio’s wat er mogelijk is. We kennen in Nederland tal van voorbeelden waarbij windparken niet goed van de grond komen door lokaal verzet. In Flevoland lukken ze over het algemeen wel. Er is veel draagvlak voor. Hoe komt dat? We overleggen eerst met alle betrokkenen hoe we dit moeten doen en vooral dat ze er een belang in kunnen nemen. Participatie dus van onderop, dan krijg je het zelfs met een Rijkscoƶrdinatieregeling voor elkaar. In Drenthe zien we wat er gebeurt als je zoiets met een Rijkscoƶrdinatieregeling van bovenaf denkt te kunnen realiseren.’

  ‘Met de RES heeft het kabinet in het Klimaatakkoord samen met alle betrokken partijen de doelstellingen geformuleerd. Als IPO en VNG daar hun handtekening onder zetten, is het vervolgens aan de provincies en gemeenten om te bepalen hoe ze daaraan gaan voldoen. Ik weet dat er al op veel plaatsen enorm hard aan die strategie wordt getrokken. Daar wordt bepaald waar wind- en zonne-energie kunnen, waar bijvoorbeeld geo- en aquathermie opties zijn. Ik denk dat het zo moet.’

  Maar toentertijd met de windopgave is de provincies toch niet het mes op de keel gezet? Ze zaten erbij toen de opgave werd verdeeld.

  ‘Ze zaten er zeker bij, en met hun volle verstand. Toch hoor ik van collega’s die erbij betrokken waren, dat het Rijk de opgave wel degelijk oplegde. Er is niet gekeken naar wat in elke regio de mogelijkheden waren, wat het belang van de mensen in die regio erbij was en hoe ze het voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ik ben er heilig van overtuigd dat als dat wel was gebeurd, de doelstellingen veel makkelijker gerealiseerd waren.’

  Lees het hele interview bij Stadszaken.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW