De aannemer zorgt voor burgerparticipatie: zo simpel kan meerwaarde creëren zijn 18 feb 2019

  participatieOp 19 maart is de gemeente Dordrecht gastgemeente voor de bijeenkomst over burgerparticipatie en beheer.
   
  De gemeente maakt sinds enkele jaren gebruik van een ‘participatiebestek’; een contractvorm die de aannemer vraagt om de bewoner te betrekken bij projecten rondom beheer.
  Edwin van Dieën van de gemeente Dordrecht houdt zich hier onder andere mee bezig. “Participatiebestek is voor het onderhoud van het groen. Wij geven de aannemer dan de opdracht mee om de participatie van bewoners te organiseren en te faciliteren”, zo vertelt Van Dieën.
   

  Bewonersverzoeken

  “Het is ontstaan nadat wij de opdracht gaven aan de aannemer om het beheer van de buitenruimte te doen”, vervolgt Van Dieën, “vervolgens kwamen er verzoeken van bewoners voor maatwerk. Bovendien wilden zij zelf ook wat doen. Dat moesten wij dan afstemmen met de aannemer.”
  Volgens Van Dieën kostte dit meer moeite voor de gemeente en aannemer. “En dat is raar, omdat het er soms juist voor zorgt dat de aannemer minder werk heeft.”
   
  De partijen waren hier uiteindelijk meer tijd aan kwijt. Daardoor besloot de gemeente de burger rechtstreeks in contact te laten komen met de aannemer. “Dan kan het in één keer georganiseerd worden met de aannemer. Als bewoners vervolgens zelf het beheer van bepaalde groenvoorzieningen oppakken, heeft de aannemer minder werk.”
   
  De aannemer bespreekt plannen met de bewoners. Vervolgens komen zij wel eerst terug bij de gemeente. Ideeën die niet haalbaar zijn, kunnen dan alsnog niet doorgaan.
  Sinds de invoering wordt goed gebruik gemaakt van de regeling. “wij zijn tevreden over wat het oplevert. We zien bijvoorbeeld dat de aannemer andere bewoners weet aan te spreken dan wij. Waar wij het vooral van de participatie-elite moeten hebben, weet de aannemer ook de ‘handige Harry’ te bereiken.”
   
  De aannemer kan deze mensen bijvoorbeeld faciliteren met goede werkschoenen of gereedschap. “De aannemer levert voorzieningen en als tegenprestatie gaat de bewoner stukken groen onderhouden.”
   

  Schoonvegen

  Van Dieën ziet de vruchten van het beleid op meerdere plekken terug in de gemeente. “Een goed praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld het vegen in de stad”, zo begint Van Dieën, “een mevrouw die ergerde zich aan het vegen, omdat deze borstelwagens een meter voor een geparkeerde auto deze ontwijkt en een meter na de auto pas weer in het parkeervak komt. Hierdoor worden hele delen niet geveegd.”
   
  Van Dieën vertelt dat de bewoonster vervolgens zelf voorstelde om te regelen dat op veegdagen de buren de auto’s verplaatsen. “Hierdoor kan overal geveegd worden. Voor de aannemer is dat makkelijker, de kwaliteit wordt hoger en de bewoonster is ook tevreden. Zo simpel kan het zijn om tot meerwaarde te komen.”
   

  Bijeenkomst 19 maart

  Tijdens de themabijeenkomst 'Hoe wordt bewonersparticipatie onderdeel van dagelijks beheer' op 19 maart in Dordrecht horen de aanwezigen nog veel meer voorbeelden en voordelen van het participatiebestek. “Het is heel interessant om van een drietal gemeenten de ervaringen te horen”, zegt Van Dieën, “Ook krijgen ze te horen wat het extra oplevert. Ik ben er in ieder geval erg enthousiast over. Het kan voor veel gemeenten echt een meerwaarde hebben.” De bijeenkomst is gratis voor CROW Levende Stad partners.
  Meld je aan voor de bijeenkomst.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW