Waterbestendig worden vergt bestuurlijk lef 21 feb 2018

    Daarin beloven de lokale overheden gezamenlijk op te trekken in het klimaatrobuust maken van hun regio. Waterschap Vallei en Veluwe reserveerde er 12 miljoen euro voor om deelnemende gemeenten 'een steuntje in de rug te geven', aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. Het waterschap gaat over water. Het manifest gaat ook over bouwen, over groen, over ruimtelijke ordening. Breidt Vallei en Veluwe zijn werkgebied uit?

    'Nee, we gaan niet opeens allerlei taken op ons nemen, maar we kijken wel met een eigentijdse bril naar onze activiteiten. We komen uit een tijd van: je gaat erover of je gaat er niet over. Daar zijn we van af gestapt omdat we opgave, projecten en geld met elkaar moeten verbinden. Gemeenten hebben door de decentralisatie van welzijns- en zorgtaken hun focus daar noodgedwongen op gericht. Kennis en kunde over water en ondergrond is niet meer overal aanwezig. Maar die kennis is er om de hoek, bij de waterschappen.'

    Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW