Risicomanagement bomen nog beter geregeld

02-02-2016
Risicomanagement in de openbare ruimte vereist dat bomen op veiligheid worden gecontroleerd. De noodzakelijke registratie van de controlegegevens is nu nog beter geregeld. In vervolg op de CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie heeft CROW het Standaard Uitwisselingsformaat (SUF-BVC) voor boomveiligheidscontroles vastgesteld. Met het SUF-BVC kunnen softwareleveranciers hun boombeheer- en inspectiesoftware standaardiseren, voor een foutloze import en export van controlegegevens. Gemeenten, provincies en andere boomeigenaren, zijn zo verzekerd van zorgvuldige gegevensopslag en efficiĆ«nte uitwisseling. 

Alle boomeigenaren in Nederland moeten, op grond van het Burgerlijk Wetboek voldoende zorg aan hun bomen besteden, zodat anderen daarvan zo min mogelijk overlast of schade ondervinden. De Richtlijn Boomveiligheidsregistratie geeft invulling aan deze ‘zorgplicht’. Zo weten boomeigenaren wat ze minimaal moeten registreren en welke gegevens er tijdens de visuele boomcontrole moeten worden vastgelegd.
 
Voor het SUF-BVC is in samenwerking met een werkgroep van softwareontwikkelaars de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie vertaald in een datamodel, op vergelijkbare wijze als het Standaard Uitwisselingsformaat voor visuele weginspecties. Tegelijkertijd is de richtlijn zelf getoetst en op details aangepast t.b.v. de digitale uitwisseling. In de Standaard RAW Bepalingen zijn alle relevante onderdelen afgestemd op de nieuwe Richtlijn, zodat bestekschrijvers de controles op de juiste manier in boom- en integrale bestekken kunnen opnemen.
 
Voor de optimale afstemming is de examenstandaard voor boomveiligheidscontroleur door IPC Groene Ruimte en Groenkeur aangepast aan de richtlijn. Hiermee is er voor boomcontroleurs en hun opdrachtgevers volledige duidelijkheid over de eisen.
 
Abonneehouders op de CROW Online Kennismodule Bomen beschikken al over de nieuwe versie.
Voor informatie voor softwareontwikkelaars: Jos Kelderman (jos.kelderman@crow.nl).Voor informatie over de Richtlijn Boomveiligheidsregistratie: Ceciel van Iperen (ceciel.vaniperen@crow.nl).
Voor het examendocument boomveiligheidscontroleur: zie websites www.groenkeur.nl en www.ipcgroen.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW