Warmtetransitie nog maar net op gang 10 dec 2019

  Bron: Provincie Brabant

  De switch naar duurzame elektriciteit is al ingezet, maar de opgave voor het gebruik van warmte in woonwijken en industrie is enorm. Dat vraagt nu onze aandacht. Dat zei gedeputeerde Anne-Marie Spierings bij de start van het Warmtecongres op 28 november in Eindhoven.
   
  Samen met de gemeente Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven was de provincie Noord-Brabant host van deze bijeenkomst.

  Gemeenten aan zet

  Het aardgasvrij maken van wijken moet een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Er is afgesproken dat de regio’s in Nederland regionale energiestrategieën maken en dat alle gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte opleveren. De provincie ondersteunt gemeenten daarbij op verschillende manieren. Zo stelt de provincie het warmtebronnenregister beschikbaar. Dit is een geografisch overzicht van huidige en potentiële warmtebronnen in Brabant. Daarnaast zijn er regionaal adviseurs aardgasvrije wijken aangesteld. Zij organiseren onder andere een workshop Transitievisie Warmte voor gemeenten. Ook kunnen zij advies geven over mogelijke aanvragen voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Drie Brabantse wijken doen al mee aan dit programma.

  Transitievisie Warmte

  De provincie heeft ook een wegwijzer gemaakt als hulpmiddel voor gemeenten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarin staat een overzicht van afspraken, betrokken partijen, subsidies, tools en beschikbare ondersteuning.

  Passende locatie

  Het Evoluon was een passende locatie voor dit Warmtecongres. Het is een aardgasvrij gebouw in de wijk ’t Ven: één van 27 wijken in Nederland die de status ‘proeftuin’ heeft gekregen. In ‘t Ven wordt met een subsidie van het Rijk versnelling gegeven aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW