Video: speciale bestrating voert hemelwater snel af in Den Helder 19 dec 2018

    Den Helder heeft onlangs één van zijn wijken, de Grote Rivierenbuurt, heringericht. Dit is gedaan met het oog op de toekomst. Zo is onder andere de regenwaterafvoer losgekoppeld van het riool en de bestrating is water doorlatend aangelegd.
    Bekijk de video van de aanleg en de test met ruim 5000 liter water.

Reacties

R. Blok
Onze rioleringen zijn afgelopen maand juni 2019 afgerond in de Lauwerszeestraat Den Helder.
We hebben een apart 31cm diameter regenwaterriool voor de straatputten.
In het 2de nieuwe maar krappere facaliënriool, behoorlijk verkleint naar ook 31cm diameter stroomt nu het toilet/douchewater en ons dakgootwater
Vandaag, woensdag 31 juli rond 12:00 een stortbui, rond het putdeksel van het facaliënriool op het verkeersplateau onstonden enige tijd fonteintjes van 10cm hoog.
Onze dakgoot stroomde over en niet van ons alleen.
Toekomstbestendig voor het aantal toenemende tropische buien is het zo beslist niet.
Wat gaat onze gemeente hier nu aan doen?
31-7-2019 17:02:01

R. Blok
De Vliestroomlaan is nu ook klaar en de Lauwerszeestraat nadert zijn einde echter geen grind gestort en de afvoeren van onze dakgoten kunnen niet gescheiden worden van het poep en pies riool met verminderde diameter naar 30cm.
Ik ben benieuwd of onze urine, faecalien en toiletdoekjes en vetten goed hun weg zullen vinden.

Veel voor- en achtertuinen zijn nu totaal betegeld; inleveren van tegels voor plantjesmoet niet beloond worden maar die bewoners met betegelde tuinen moeten extra belast via de onroerendzaak belasting, zij veroorzaken de afwateringsproblemen.

Merkwaardig dat woningstichting regentonnen schenkt; controleert men wel of de bewoners geen tegels in de tuin hebben? Kunnen ze anders mooi doorverkopen.
13-4-2019 18:27:53

 Security code

© Copyright 2014 CROW