Haal meer uit je zwerfafvaldata met Monitoring Basis & Plus 21 dec 2018

    AfvalOngeveer 50 procdnt van de Nederlandse gemeenten monitort hun zwerfafval. Nog te vaak gebeurt er weinig met de data die hieruit komen. Hierdoor ontbreekt een belangrijk inzicht in wat wel en niet werkt in de aanpak van zwerfafval. Veel gemeenten geven aan behoefte te hebben aan het vergelijken van monitoringgegevens en het uniform meten van zwerfafval. Om hieraan tegemoet te komen werkt NederlandSchoon aan een database waarin zwerfafvalmonitoring informatie wordt opgeslagen en toegankelijk gemaakt via het Zwerfafvaldashboard.

    Monitoringinformatie kun je gebruiken om te sturen op je zwerfafvalbeleid en -aanpak. Het helpt je vragen beantwoorden voor je korte termijn beleid zoals: waar zitten de hotspots en waar plaats ik nieuwe bakken? Maar ook vragen voor je lange termijn beleid: welke gebiedstypen of regio’s zijn problematischer dan andere?

    Lees hier er meer over.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW