Evenementenbeleid: gevarieerd, veilig, duurzaam met aandacht voor leefbaarheid

09-12-2016

GEMEENTE RHEDEN – De afgelopen jaren is gebleken dat er behoefte is aan een helder beleidskader voor het organiseren van evenementen in de gemeente Rheden. Ook is er meer duidelijkheid gewenst over de rol van organisatoren en de gemeente.

Daarom heeft het college van B&W een evenementenbeleid opgesteld. Naar verwachting staat het evenementenbeleid in januari 2017 op de agenda voor de raad.

Evenementenbeleid

In de gemeente Rheden vindt een groot aantal evenementen plaats. Op jaarbasis zijn dat er ongeveer 400 (van een kleinschalig buurtfeest tot het schaapscheerdersfeest met duizenden bezoekers). De afgelopen jaren is gebleken dat de regels hiervoor niet altijd duidelijk zijn. Daarom is dit evenementenbeleid opgesteld samen met inwoners, ondernemers, organisatoren en (belangen)verenigingen.

Tijdens een gehouden inwonersavond kwamen onderwerpen aan de orde als openbare orde, veiligheid, behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid. De opbrengst van deze avond vormt de basis voor het evenementenbeleid.

Lees het volledige artikel

Bron: website Rhedennieuws.nl, 5 december 2016

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW