Interactief traject 'vervanging gemeentelijke bomen'

01-12-2015
De gemeente Zeist staat voor de opgave om 35.000 gemeentelijke bomen, die aan het einde van hun levensduur komen, te vervangen. Dit vraagt om een grote investering. Het beschikbare budget hiervoor is lang niet toereikend. De oplossing voor deze stevige opgave vindt Zeist in de samenleving!
 

Om te komen tot een oplossing heeft het college aan een adviesgroep van burgers gevraagd om een advies uit te brengen over de mogelijkheden voor het vervangen van bomen. Samen met de gemeente zijn zij aan de slag gegaan om verschillende scenario's uit te werken. Gaandeweg het proces trokken de gemeentelijke experts en de adviesgroep steeds meer als gelijkwaardige collega's met elkaar op. Het eindresultaat: een door de adviesgroep zelf geschreven rapport met een duidelijk advies.
 

De raad heeft het voorkeursscenario van de adviesgroep omarmd, waarmee het nu een kader is voor de verdere utwerking. Beide partijen hebben het interactieve traject als een verrijking ervaren en zijn ervan overtuigd dat ze zonder elkaar niet tot deze idee├źn waren gekomen.

Meer informatie over dit interactieve traject? Bekijk de webpagina Middelgrote gemeenten.
(Bron: middelgrotegemeenten.nl)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW