De waarde van groen in Amsterdam

29-08-2019

GroenGroen is bevorderlijk voor je gezondheid en draagt bij aan een prettige leefomgeving. Zowel een park als een bos nodigt uit tot beweging, zorgt voor meer recreatie en minder bezoeken aan de huisarts. Maar hoe druk je deze waarde van groen uit in getallen? De Groene baten planner zocht het uit voor het welzijn van Amsterdammers.

 

Onze hoofdstad blijft groeien en de verwachting is dat het aantal inwoners van de stad sterk blijft toenemen. Dit zet druk op de leefomgeving en vraagt om aanpassingen die deze groei mogelijk maken. Amsterdam zet met het beleid onder andere in op groen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld groen in de buurt, stadsparken, groene verbindingen en toegankelijkheid van groen buiten de stad. Maar ook klimaatbestendigheid en biodiversiteit worden meegenomen.

De Groene baten planner

De Groene baten planner is een beslissingsinstrument voor ruimtelijke inrichting. De tool berekent de effecten van ruimtelijke inrichting op het natuurlijk kapitaal. Dit helpt beleidsmakers met het maken van keuzes bij stedelijke ontwikkeling. Vragen als ‘Welke ruimtelijke veranderingen hebben invloed op de ecosysteemdiensten die een locatie biedt?’ en ‘Waar zijn de maatschappelijke baten het grootst bij scenario’s van ruimtelijke inrichting?’ worden met de Groene baten planner beantwoord. De tool maakt hierbij gebruik van het Natuurlijk Kapitaal Model. Dit model gebruikt kaarten als basis voor modelberekeningen van verschillende typen baten/ecosysteemdiensten, zoals een landgebruikskaart, een bevolkingskaart en vegetatiekaarten.

Lees alles over de effecten in Amsterdam bij Nature Today.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW