Burger steeds vaker gevraagd bij aanpak Japanse Duizendknoop 28 aug 2019

  japanse duizendknoopSteeds meer gemeenten zitten in de maag met de Japanse duizendknoop. De bestrijding is intensief, waardoor nu op verschillende plekken ook de burger gevraagd wordt om mee te helpen.

  De Japanse duizendknoop is een plant die van nature niet in Europa voorkomt, maar ooit als tuinplant naar Europa is gehaald. Nu is de plant niet meer zo geliefd en dat is goed te verklaren, want de plant is zich op grote schaal gaan verwilderen. 

  Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en vermeerdert zich zeer snel. De plant verdringt daarbij andere kruiden en struiken. Ook kan de plant veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, bestrating en riolen.

  Bestrijden

  Zo roept Baarn actief haar inwoners op: “Op plaatsen waar de duizendknoop verschijnt, kunt u handmatig en zonder gif zorgen dat de plant zich niet verspreidt. Dat kan door eerst met een spade de wortels van de plant zoveel mogelijk uit te graven en daarna de plant uit te putten door telkens als de stengel weer tevoorschijn komt deze uit te trekken. Op termijn wordt het werk lichter doordat er steeds minder nieuwe planten worden aangetroffen en de grond regelmatig wordt losgewoeld. Het is weliswaar een zaak van de lange adem, maar ervaring leert dat de plant  het na drie jaar regelmatig uittrekken opgeeft en wegblijft.”
  De gemeente vraagt daarvoor 8 halve dagen per jaar om de plant tegen te gaan.
   

  Andere gemeenten

  Ook Ameland en Schagen roepen bewoners op uit te kijken naar de exoot. De gemeente Schagen is druk bezig met de bestrijding, maar: “Het helpt enorm als “de buurman” dat ook doet. Daarom roepen wij ook inwoners en grondeigenaren op om op hun perceel ook actie te ondernemen en de planten zorgvuldig te verwijderen. Op die manier willen we het aantal invasieve exoten verkleinen.”
   
  Dat de bestrijding flink in de papieren en kosten kan lopen blijkt ook wel uit het budget van Amsterdam. Zij reserveren voor de komende jaren maar liefst 8,2 miljoen euro voor de aanpak.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW