'Stedelijke verdichting goed voor de openbare ruimte' 12 apr 2019

    stadVerdichting is het credo van veel stedenbouwers, anderen gruwen juist bij de gedachte aan de verdichte stad. Het zou tot onprettige grijze gebieden leiden, waar openbare ruimte en groen worden weggedrukt door hoogbouw. Volgens Lisette van Doorn, Europees directeur van het Urban Land Institute, is het tegendeel waar. In een compacte stad gaat bebouwing niet ten koste van openbare ruimte, maar biedt een dicht programma juist een financiele basis voor hoogwaardige openbare ruimtes en effectief groen. 'Verdichting is een enabler'.

    Voorafgaand op het interviewgesprek stuurt Van Doorn een stapel praktijkstudies door. Het is het meest tastbare bewijs dat ze aandraagt dat verdichting veel maatschappelijke baten genereert. De titels van de praktijkstudies van de hand van het Urban Land Institute (ULI, zie kader) waaraan Van Doorn vanuit Londen leiding geeft, spreken boekdelen: The Density Dividend, Succesfull Investing in Density en The case for open space – Why the real estate industry should invest in parks and open space – parken en open ruimte dus.

    Lees het hele interview bij Stadszaken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW