Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad 30 apr 2018

    Een belangrijk punt op de duurzaamheidsagenda’s van veel gemeenten is de klimaatbestendige stad. Nieuw hierin is hitte: hoe kunnen wij openbare ruimte zodanig vormgeven dat stadsbewoners geen overlast ervaren door hitte? Recent onderzoek biedt hiervoor negen direct toepasbare ontwerprichtlijnen. Deze kunnen landschapsarchitecten bij gemeenten helpen bij het inrichten van openbare ruimtes. 

    Gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke buitenruimtes. Terwijl kennis aanwezig is over een inrichting die bestand is tegen wateroverlast is hittebestendig inrichten van buitenruimtes nieuw. De vraag is dan ook welke maatregelen genomen kunnen worden om steden hittebestendig te maken. Hittebestendig wil zeggen, dat stadsbewoners geen overlast ondervinden van extreme zomerse temperaturen (bijvoorbeeld tijdens hittegolven zoals in de zomer van 2017) en nog aangename plekken in de stad kunnen vinden. Wiebke Klemm deed onderzoek hiernaar bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van Wageningen University.

    Uit eerder onderzoek blijkt dat groene maatregelen, zoals het vergroenen van woonwijken en straten, het meest effectief zijn. “Bomen zorgen voor verkoeling doordat ze water verdampen en daardoor de hitte afvoeren. Bovendien geven ze schaduw” leggen stadsmeteorologen uit. De vraag is dan: Hoe doe je dat in de ontwerppraktijk? Hoe kunnen landschapsarchitecten vegetatie in parken, woonwijken en straten zodanig aanleggen, dat bewoners geen overlast ondervinden van zomerse hitte?

    Lees hier het volledige artikel.

    Bron: Nature Today, 17-04-2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW