Stadslabs als inspiratie voor participatie

04-04-2017
De Omgevingswet is ruimhartig. Participatie moet, maar hoe mag elke overheid zelf bepalen. De praktijk van stadmakers en stadslabs biedt volop inspiratie.

Op de keper beschouwd is de Omgevingswet zelf het summum van participatie op het gebied van participatie. De wet regelt namelijk zo min mogelijk. Er zij participatie, maar hoe mag iedereen die meedoet zelf bepalen. De regering heeft met opzet bijna niets vastgelegd in de wet om te voorkomen dat het een afvinklijstje wordt. De hoop is dat bestuurders, ambtenaren, initiatiefnemers elkaar enthousiasmeren en meenemen in een zoektocht naar telkens andere en per project passende vormen van participatie.


Wat moet

Wat er moet is snel samengevat: Elke initiatiefnemer met een plan waar een omgevingsvergunning voor nodig is, moet zelf zorgen voor draagvlak bij belanghebbenden en betrokkenen. Hoe hij dat doet is aan hem, maar dat er participatie is, vereist de wet. Gemeenteraad of Provinciale Staten zien toe op de kwaliteit van die participatie.

Gemeenten en andere overheden moeten bij elke visie, programma en omgevingsplan aangeven hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden bij de voorbereiding van het plan hebben betrokken. Zo vroeg mogelijk en het liefst in een vorm van co-creatie.

Lees hethele artikel op ruimtelijkekwaliteit.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW