Kansen voor klimaatadaptatie benutten

03-04-2017
Extreme regenval kan leiden tot overlast doordat het regenwater (tijdelijk) niet via de riolering afgevoerd kan worden. Het regenwater blijft dan op straat staan. Dit kan leiden tot schade aan gebouwen.

Ook in 2016 was het op veel plaatsen in Nederland weer raak. Gemeenten, waterschappen en particulieren zijn (deels) verantwoordelijk voor de opvang en berging van dit regenwater, maar in mijn ogen is juist de ontwerpkennis van architecten nu harder nodig dan ooit geeft Reinoud Schaatsbergen aan.

Herman Havekes en Peter de Putter 1 geven aan dat in de huidige wetgeving geen concrete normen zijn opgenomen over het functioneren van rioolstelsels. In de praktijk werken de meeste gemeenten voor het ontwerpen van rioolstelsels conform de Leidraad Riolering van de Stichting Rioned 2. In deze leidraad staat dat als er bij een regenbui met een herhalingstijd van eens in de twee jaar geen regenwater op straat blijft staan, het rioolstelsel voldoende groot (veilig) is gedimensioneerd. Deze leidraad heeft echter geen juridische status.


Overmacht

Uit zowel de leidraad als jurisprudentie is af te leiden dat de gemeente verantwoordelijk is voor een goede afwatering van de openbare ruimte, zodat normale regenval kan worden verwerkt zonder schade toe te brengen aan naastgelegen gebouwen. Volgens een uitspraak van de rechtbank in Arnhem is regenval die eens per drie jaar optreedt niet uitzonderlijk. Voor de schade ten gevolge van extreme regenval is de gemeente niet aansprakelijk, dit betreft overmacht. Schoon regenwater op straat zonder dat dit leidt tot overlast en/of schade is overigens een (kosten)effectieve en daarmee doelmatige wijze van (tijdelijke) regenwaterberging.

We moeten accepteren dat deze vormen van ‘hinder’ in de toekomst vaker zullen voorkomen. Er valt nog veel bergingsruimte voor regenwater te winnen door de inrichting van de straat te optimaliseren, maar ook door bij het ontwerpen van gebouwen de juiste keuzen te maken. Bijvoorbeeld bouwen boven maaiveld. 

Lees het hele artikel op Stedebouwenarchitectuur.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW