PBL: ‘Gemeenten en provincies niet bezig met klimaat’

07-04-2015

Kwetsbare infrastructuur

Het PBL onderzocht, samen met Kennis voor Klimaat en KNMI en op verzoek van de rijksoverheid, de risico’s die niet door het Deltaprogramma worden afgedekt en hoe beleidsmakers op lokaal, provinciaal en landelijk niveau daarmee om moeten gaan. Uit het overzicht komt naar voren dat er vooral risico’s zijn waar provincies, gemeenten en waterschappen mee te maken hebben: de kwetsbaarheid van infrastructuur, ook van elektriciteit en ICT-netwerken en problemen in stedelijk gebied, zoals wateroverlast, droogte en hittestress.

Lees het volledige artikel

Bron: Digitale nieuwsbrief Binnenlands Bestuur, 26 maart 2015

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW