Partners over CROW Levende Stad

Hoe ervaren partnergemeenten CROW Levende Stad? Hier leest u enkele ervaringen.


Fijn dat we zien dat collega’s ook met hetzelfde onderwerp of probleem zitten

Gemeente Zaanstad (Ben Haisma), Gemeente Hoorn (Dennis de Heer en Ed Achterberg), Gemeente Haarlemmermeer (Marcel Leek) en Gemeente Purmerend (Kees Vermeer)

10 augustus 2016 - Tijdens de CROW Levende Stad-regiobijeenkomst in Noord Holland op 28 juni 2016 werd de vraag aan de aanwezigen gesteld wat de meerwaarde voor hen is van CROW Levende Stad. Zij kwamen met de onderstaande reacties. Reacties waar wij als netwerk toch bijzonder trots op zijn. Hier doen wij het allemaal voor.
 
Reacties:

  • Zorgt dat je verbinding hebt met vakgenoten.
  • Zorgt dat je kennis, ervaringen en documenten kunt delen.
  • Horen wat er speelt bij andere gemeenten.
  • CROW Levende Stad biedt inspiratie. Zonder netwerk geen inspiratie.
  • Het levert informatie (puzzelstukjes) op die je nodig hebt om je eigen puzzel af te maken. Veel weet je al, maar gaat om de ontbrekende 10% die je niet weet.
  • Geeft je nieuwe inzichten.
  • De regiobijeenkomst van een aantal jaren geleden over het onderwerp kabels en leidingen is de eerste stap geweest om het Kabels-en leidingenbeleid in West-Friesland te standaardiseren. Er bestaat nu een vast clubje dat geregeld met elkaar hierover overlegd.
  • Je kunt ook vragen stellen aan andere gemeenten. Bijvoorbeeld hoeveel bomen verplant je jaarlijkse, of wie twitteren er allemaal?


Verrassend hoeveel informatie we met de aanwezigen uitwisselden

Gemeente Tholen, Willem Jan de Voogd van der Straaten

2 augustus 2016 - Van CROW kreeg ik de vraag om een interessant onderwerp aan te dragen voor de bijeenkomst over klimaatadaptatie, of eigenlijk ruimtelijk adaptatie aan het klimaat. Hittestress noemde ik meteen. Of ik dan als tafelgastheer wilde meewerken aan de bijeenkomst in Weesp op 24 mei 2016 was de volgende vraag.  Zo reisde ik af naar het noorden en niet voor niets. Verrassend hoeveel informatie en ervaringen we daar in de bovenzaal met de aanwezigen uitwisselden.

Over het borgen van de inrichting van de openbare ruimte binnen stedelijke ontwikkelingen, want dat is een langdurig proces waarin ook de marktpartijen een rol spelen. En hoe oefen je het juiste beheer op die nieuwe inrichting uit.

Wat betreft de hittestress was ik blij met de inbreng van de gemeente Breda. Zij werken aan een “verandering van de mindset” waarbij ze niet alleen een klimaatbestendige stad, maar vooral een aantrekkelijke, groen en robuuste stad creĆ«ren; “bij 18 of 20 graden loop ik immers wel graag in het zonnetje”, zo presenteerde Vincent Kuiphuis, Adviseur Water & Klimaat een van de ontwerpschetsen.

“Hotterdam” kwam ook op tafel. Een onderzoek uitgevoerd door en in de gemeente Rotterdam. Mede naar aanleiding van een signaal van de GGD is dit onderzoek opgezet. De GGD constateerde in een van de hetere zomers een significante toename van het aantal overledenen. Een interessant rapport dat ook op de site van CROW onder het themadossier Klimaatadaptie is te vinden.

Tijdens mijn voorbereiding op de middag kwam ik een interessante grafiek tegen op internet. De correlatie tussen temperatuurstijging en het aantal overledenen is bijzonder sterk. Hittestress verdient aandacht in de ontwikkeling van de openbare ruimte!

Hoe meer smaken, des te leuker het menu

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jos Koster

7 juni 2016 - De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een vrij kleine gemeente, van iets meer dan 50.000 inwoners. Wat bij ons een groot evenement is, is in Amsterdam een buurtevenement. Hoe die grote steden met zulke evenementen omgaan, dat is juist voor kleinere gemeenten erg interessant. Tijdens de bijeenkomst van CROW Levende Stad bleek dan ook dat er veel gemeenten inventief omgaan met hun evenementen. Toiletvoorzieningen, watertoevoer, het verplaatsen van bepaalde drempels in de openbare wegen voor wielerrondes; allemaal belangrijk om te weten hoe dat elders gebeurd. Kortom: ik kan mensen zeker aanbevelen om langs te komen bij een volgende bijeenkomst, want hoe meer smaken, des te leuker het menu!'
Lees het volledige interview in Stadswerk »
 

We hoefden alleen een ruimte, koffie en een presentatie te faciliteren

Gemeente Nijmegen, Wisse Remy en Giel Hakman

9 mei 2016 - In september 2015 hebben wij in samenwerking met CROW Levende Stad een themabijeenkomst over het saneren van verkeersborden georganiseerd. De gemeente Nijmegen hoefde voor de bijeenkomst alleen maar een geschikte ruimte, koffie en een presentatie van het onderwerp te faciliteren. De rest van de organisatie werd door het CROW Levende Stad gedaan.

Ons doel van de bijeenkomst was om inzicht te krijgen in de aansprakelijkheid die de verkeerspolitie hanteert omtrent verkeersborden en om onze ervaringen met andere gemeenten te delen. Het CROW Levende Stad heeft ons hierin ruimschoots voorzien. Dankzij hun brede netwerk was de zaal goed gevuld en heeft de verkeerspolitie van Rotterdam als gastspreker een presentatie over aansprakelijkheid gehouden.

Na het succes van deze eerste bijeenkomst gaan wij in 2 juni 2016 nog een presentatie geven in Tilburg over het communicatietraject rondom borden sanering.
 

De spijker op zijn kop!

Gemeente Waddinxveen, Shiona Vierbergen

25 april 2016 - Met enige regelmaat bezoek ik de bijeenkomsten van CROW Levende Stad. Dit keer was het thema: beheer en onderhoud Natuurspeelplekken. De spijker op zijn kop! Want ik ontwikkel in Waddinxveen een speelroute langs de Putteringdijk naar het Gouwebos. Altijd goed om even je licht op te steken tijdens de voorbereiding en te leren van de ervaringen elders. Interessant te horen hoe ook anderen aan kijken tegen wel of niet keuren van toestellen en speelaanleidingen.

Tijdens een rondje kwam ook de kostenplaatje aan de orde. Ik stelde de vraag of hierover kengetallen beschikbaar zijn, want ik wil graag weten wat gemeentes zoal uitgeven aan spelen per kind. Ik hoorde van collega’s uit Dordrecht dat zij deze cijfers beschikbaar hebben en ik kreeg tips van anderen waar ik ook informatie kon ophalen. Top!

Spereco   spereco

Via Dordrecht heb ik reeds informatie gekregen, maar een echte analyse (onze cijfers versus die van andere gemeenten) hebben we nog niet kunnen maken.

Ik ben benieuwd waar Waddinxveen ongeveer zit, handig om te weten als de gemeenteraad eind 2016 de beheerplannen weer actualiseert.

© Copyright 2014 CROW