Juni bijeenkomstenmaand

De maand juni staat in het teken van de openbare ruimte. CROW Levende Stad organiseert dit jaar een grote verscheidenheid aan bijeenkomsten. Zo is er voor ieder wat wils. Naar welke bijeenkomst kom jij? Klik op de titel om naar de inschrijfpagina te gaan!

Juni
 

Gladheidsbestrijding; 4 juni

Uit een enquête die CROW Levende Stad begin 2019 heeft uitgezet onder gladheidscoördinatoren blijkt dat samenwerken en innovatie belangrijk thema’s zijn voor gemeenten, provincies, waterschappen en aannemers. Deze middag gaan we met elkaar in gesprek over ontwikkelingen en ervaringen rondom samenwerken en nieuwe innovaties bij gladheidsbestrijding. In het plenaire deel vertellen een aantal sprekers over hun ervaring en verwachte ontwikkelingen op het gebied van samenwerken en innoveren. In het tweede deel gaan we met elkaar in kleinere groepen over deze onderwerpen in discussie.

Praktijkmiddag beeldkwaliteit; 13 juni

Sprekers uit de dagelijkse praktijk vertellen over hun ervaringen met beeldkwaliteit én hun kritische kanttekeningen. Zij dagen u uit om na te denken over verschillende stellingen.

De programmacommissie heeft hierover al felle discussies gevoerd. Als dat een voorbode is, dan mogen wij ons verheugen op een levendige praktijkmiddag met stevige discussies om de beeldsystematiek eens kritisch aan de tand te voelen. Doet u mee?

De Participatiemarkt; 18 juni

Burgerparticpatie is een trending onderwerp. Hoe zorg je dat het een succes wordt? En welke valkuilen kan je het beste ontwijken? Leer van andere gemeenten!

Op de Participatiemarkt worden verschillende succesvolle, maar ook minder succesvolle, burgerparticipatieprojecten uitgelicht. Sprekers van verschillende gemeenten, met verschillende projecten komen hun succesfactoren presenteren. Echter, ze onthullen ook valkuilen voor andere gemeenten en hoe deze omzeild kunnen worden.

Global Goals als organisatiedoel; 25 juni

De gemeente Rheden wil bij alles wat ze doen in de gemeente bijdragen aan de 17 global goals van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen zijn op internationaal niveau opgesteld door de Verenige Naties om de wereld in een duurzamere en welvarendere richting te sturen. Bij deze doelen zullen de meeste mensen niet als eerste aan het beheer van de openbare ruimte denken. Toch kunnen de global goals een belangrijke bijdrage leveren bij het maken van (beleids)keuzes in het beheer van de openbare ruimte. Laat u inspireren door de gemeente Rheden en praat mee over beheren met visie

© Copyright 2014 CROW