• In deze bijeenkomst op 19 maart staat het Participatiebestek centraal; dit contract houdt in dat de aannemer de projecten laat aansluiten op bestaande initiatieven rondom burgerparticipatie.
  • 29 januari 2019 zal in Rotterdam de bijeenkomst 'Benchmarken heeft de toekomst' plaatsvinden. Lees er hier snel meer over en meld u aan.

© Copyright 2014 CROW