Terugblik: Bijeenkomst 'Honden in jouw gemeente' 9 mei 2018

  Op dinsdag 24 april 2018 organiseerde CROW Levende Stad de bijeenkomst “Honden in jouw gemeente”. Hondenpoep leidt in veel gemeenten tot overlast en ergernis. Tijdens deze middag is ingegaan op dit vraagstuk en in het bijzonder op gedragsverandering van hondenbezitters; hoe kunnen zij ertoe worden aangezet zelf hondenpoep op te ruimen? We kijken terug op een drukbezochte en vruchtbare middag met enthousiaste deelnemers!

  In het eerste deel van de middag gaven Thea Attevelt (ROVA), Olaf Stillebroer (PPB Nootdorp) en Mirjam van Huizen (Shift) elk een presentatie rond het thema. Thea Attevelt van ROVA vertelt over het programma Mooi Schoon in de gemeente Winterswijk met als belangrijkste doelstelling een reductie van de hoeveelheid zwerfafval met 20%. Hondenpoep wordt hierin tevens meegenomen. Om dit te bereiken worden verschillende middelen ingezet met een positieve boodschap. Zo wordt vooral benadrukt dat de meeste baasjes wel hun hondenpoep opruimen, om zo iedereen te motiveren ook mee te doen.

  Olaf Stillebroer (PPB Nootdorp) geeft een toelichting op de toepassing van het Belevingswaardemodel voor evaluatie van het hondenpoepbeleid van de gemeente Veenendaal in 2016. Het model werd ingevuld voor de analyse van het hondenpoepbeleid. Onder andere van invloed op de verwachte beleving was dat binnen de gemeente veel uitlaatplaatsen en DepoDog dispensers zijn te vinden. Verder is ingezet op informatie voor hondenbezitters via diverse kanalen en zijn BOA’s ingezet voor handhaving. Uiteindelijk daalde het aantal meldingen over hondenpoep waarmee de conclusie van de evaluatie was dat de beleving op orde is (en de campagne geslaagd). Het ging hier nog om een interne analyse, het zou de voorkeur hebben dit onderzoek uit te breiden met interviews van burgers.

  In haar presentatie geeft Mirjam van Huizen (SHIFT) aan hoe hondeneigenaren kunnen worden gestimuleerd hun gedrag in positieve zin aan te passen. Tussen iets willen doen en iets daadwerkelijk doen zit een groot gat: wat mensen daadwerkelijk doen is afhankelijk van motieven en weerstanden; motieven waardoor mensen iets willen doen en weerstanden die mensen daarvan weerhouden. Als praktijkvoorbeeld geeft ze aan dat een nieuw bord is ontwikkeld waarmee wordt geprobeerd de weerstand van hondeneigenaren om de hond aan te lijnen weg te nemen. Op dit bord staat dat ze weten dat het vervelend is, maar toch belangrijk om de hond aan te lijnen. Het effect van dit bord is na plaatsing gemeten en het bleek goed te werken. Ze adviseert van het positieve uit te gaan en geen afschrikkende beelden te gebruiken.

  Hierna gingen deelnemers in groepjes in discussie over wat volgens hen wel en niet goed gaat qua hondenpoepbeleid, om zo van elkaar te kunnen leren. Cruciaal voor goed hondenpoepbeleid is te zorgen voor inzet van een combinatie van middelen op de juiste manier en het juiste moment: basis op orde, beheer, communicatie en handhaving als sluitstuk (dit dient pas op het laatste moment ingezet te worden). Participatie van hondenbezitters in hondenpoepbeleid wordt tevens veel genoemd als belangrijk.

  Verder genoemde punten zijn:
  • Ruimte voor voorzieningen bij ontwikkelen Programma van Eisen.
  • Luxe inrichting draagt bij aan schoonhouden.
  • Zorg voor goed beleid, dit is een goede basis om op voort te bouwen.
  • Hondenbelasting; of afschaffen of meer voor doen (misschien doelbelasting van maken?).
  • Combinatie participatie/handhaving.
  • Geen regels stellen die men niet kan handhaven (wees terughoudend / realistisch).
  • Over vraagstuk dialoog aangaan met zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters.

  Tot slot werden de belangrijkste bevindingen met de gehele groep gedeeld. 

  We danken de deelnemers voor hun inbreng!

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW