Terugblik: Bijeenkomst 'Assetmanagement - Houding en gedrag' 29 jun 2018

  Wil je de houding veranderen, verander dan eerst het gedrag. Dit is één van de inzichten tijdens de themabijeenkomst ‘Assetmanagement: houding en gedrag’ van CROW Levende Stad en iAMPro op 30 mei 2018. Deelnemers gaan deze middag in op het feit dat het beheer van de openbare ruimte verandert en de rol en competenties van de beheerder ook veranderen. Dat vraagt om het aanpassen van houding en gedrag van beheerders en andere collega’s.

  Inleidend nemen Wim van der Meer en Joop Polfliet van gemeente Rotterdam de deelnemers mee in de praktijkervaring van gemeente Rotterdam. In Rotterdam is assetmanagement als onderwerp weliswaar geagendeerd door de beheerders, de implementatie is in eerste instantie gestart vanuit de directies, met een centraal team van assetmanagers. Deze top-down, rationele, vanuit de (technische) inhoud ingestoken verandering had tot gevolg dat assetmanagement als onderwerp bij verschillende collega’s niet leefde. Zo was de herkenning vanuit het eigen werk met assetmanagement laag: waarom een nieuwe term voor ‘iets dat we toch altijd al doen’? Rotterdam is daarom assetmanagement meer bottom-up gaan benaderen vanuit het werkproces van individuele werknemers met een focus op houding en gedrag. Daarbij zijn ‘communicatie’ en ‘begrip’ voor houding en gedrag sleutelwoorden. Deze aanpak werkt beter. 

  Ter inspiratie gaat verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen (presentatie) in op gedragsverandering en geeft zes tips om rekening mee te houden bij verandering in houding en gedrag:
  • Ga niet uit van een zuiver rationeel mensbeeld, maar van emoties, conditionering, vluchtgedrag, etc.
  • Sociale beïnvloeding is heel belangrijk.
  • Focus naast motieven (“wat vindt de ander leuk”)  vooral ook op de weerstand.
  • Denk aan ‘weapons of influence’. Dat zijn emotionele ‘triggers’ om gedrag te veranderen, zoals sympathie en sociale bewijskracht.
  • Praat, discussieer, maak gebruik van ‘zelfovertuiging’.
  • Maak gebruik van cognitieve dissonantie en richt eerst op het gedrag als je houding wilt veranderen.
  Na de inspirerende inleidingen gaan de deelnemers aan de slag. In een drietal groepen buigen zij zich over een aantal vragen, die als inbreng dienen voor ‘het profiel van een assetmanager’: een actueel onderwerp van iAMPro. Als eerste staan de groepen stil bij de vraag: Wat roept assetmanagement op als het gaat om houding en gedrag? De groepjes noemen los van elkaar een aantal gelijke punten wat assetmanagement zou moeten oproepen:
  • Transparantie, openheid en onderbouwing van keuzes.
  • Assetmanagement vereist integraal denken en werken en het loslaten van oude/bestaande patronen, zoals het verdedigen en controle op de eigen doelen/budgetten.  
  • Assetmanagement kent een rationele structuur en is toch vernieuwend. Gevaar is, dat als in rationaliteit wordt doorgeslagen er een “mannenschuur” ontstaat (te strak georganiseerd).
  • Betrokkenheid en gericht op samenwerken. Iedereen doet mee, zowel intern in de organisatie als extern (contact met burgers, participatie).
  • Van rennen naar plannen. Van het denken in een resultaat (werkproject) naar effecten die duidelijk zijn vooraf (bijdrage aan doelstellingen).
  Wat assetmanagement ook oproept: Assetmanagement: dat doen we toch al? Doen we het niet goed dan? Waarom moet het anders? Assetmanagement als een modewoord. Waarom een nieuwe term voor dat wat wel al doen?

  De volgende vraag waar de groepjes op ingaan: Hoe moeten medewerkers volgens jou hun PERSOONLIJKE rol (qua houding en gedrag) zien en invullen in een assetmanagementorganisatie? Een aantal do’s and don’ts:
  • Los kunnen laten en werken aan een gezamenlijk doel. Niet vanuit eigenbelang in de verdediging schieten.
  • Het luisteren en kijken naar anderen, inleven en openstaan voor nieuwe ideeën.
  • Kwetsbaar opstellen en erkennen dat anderen iets wellicht beter kunnen. Fouten bespreekbaar maken.
  • Actief knelpunten signaleren en oplossingen delen/trekken (eigenaarschap).
  • Een voorbeeld geven/zijn voor anderen. Niet te snel gaan en grote stappen van anderen verwachten.
  • Enthousiast zijn en het uitdragen, bijvoorbeeld op social media. Overtuigingskracht in het meenemen van collega’s. Vermijd ‘moeilijke’ taal.
  • Systeemdenken en een helikopterview hebben. Verbinding leggen tussen organisatiedoelen en de (eigen) activiteiten. In hokjes denken vermijden.
  Tot slot, naast de persoon is ook aan de deelnemers gevraagd een aantal tips te formuleren hoe een organisatie het ‘assetmanagementgedrag’ het beste stimuleert en wat dit betekent voor ‘houding en gedrag’ van de organisatie. Een aantal tips voor de organisatie:
  • Stimuleer integraal denken en breder kijken.
  • Zorg voor een lerende organisatie, waarin fouten maken mag. Geef vertrouwen en ruimte aan medewerkers en teams. Faciliteer en investeer in ontwikkeling en opleiding.
  • Stimuleer verbinding/ontmoeten en het delen en halen van kennis.  
  • Vier successen en beloon initiatieven.
  • Durf keuzes te maken en stel middelen ter beschikking. Werk vanuit een strategisch personeelsplan.
  De resultaten van deze geslaagde themabijeenkomst worden meegenomen en verder aangevuld in vervolgactiviteiten waarin het ‘profiel van een assetmanager’ steeds meer vorm krijgt. Volg deze ontwikkeling op iAMPro.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW