Terugblik Themabijeenkomst 'De openbare ruimte als speeltuin voor iedereen' 1 nov 2017

  Op dinsdag 3 oktober zijn we te gast geweest bij de gemeente Apeldoorn voor de CROW Levende Stad bijeenkomst ‘De openbare ruimte als speeltuin voor iedereen’.

  Al sinds 2014 staat het thema ‘spelen’ op de agenda en zijn er diverse bijeenkomsten over georganiseerd. Door de mooie opkomst ook deze keer merken we dat het onderwerp leeft en dat gemeenten graag kennis en ervaringendelen met elkaar.

  Hoe staan gemeente in het onderwerp spelen

  Na een rondje langs de aanwezigen gemeente blijkt er best overlap te zitten in de vragen die spelen.
  Een kleine opsomming:
  • Het aantal speelplekken moet verminderd worden, hoe doen we dat?
  • Er komt nieuw beleid maar het budget gaat niet omhoog
  • Wat mag er nu eigenlijk wel en wat niet in de OR?
  • We willen graag de OR beweegvriendelijk maken en dan niet alleen voor kinderen
  • Gemeenten willen speelplekken omvormen naar natuurlijke speelaanleidingen
  • Er is een speelvisie opgesteld in participatie met bewoners maar nu zijn er teveel speelplekken en moet alles in 1-lijn gebracht worden
  • We willen plekken creëren die voor alle leeftijden geschikt zijn, maar hoe?
  • Maak een herkenning/ontmoetingsplek in iedere woonwijk 

  Gemeente Apeldoorn

  Karsten Orth van de gemeente Apeldoorn en ontwerper OR heeft een passie voor spelen. Deze passie brengt hij ook over tijdens zijn presentatie. Wij als volwassenen zijn al teveel ingekaderd, we moeten zorgen dat dit bij kinderen niet gebeurt. Een kind staat voor vrijheid, tijd en ruimte. Er is namelijk een wereld van verschil tussen de interesses van ons als volwassenen en die van kinderen.

  We moeten daarnaast het belang van spelen inzien, veel speelplekken zijn op dit moment alleen ingericht om te bewegen (schommelen, glijden etc.) terwijl het juist ook van groot belang is dat plekken creativiteit oproepen. Mooi is dat er al grote ontmoetingsplekken worden gerealiseerd voor socialisatie, en niet alleen voor kinderen! Zorg ook dat de ‘zone’ naar deze ontmoetingsplekken toe is ontwikkeld.

  Een vaak vergeten partij om te betrekken bij ontwikkelingen zijn scholen. Scholen zijn een zeer belangrijke factor in de wijk en vaak is er teveel scheiding tussen scholen en de openbaarheid. Gemeenten en scholen (of stichtingen) moeten elkaar weer vinden en samen optreken.
   
  Het maken van speelplekken is niet alles, beheer en beleid is ook nodig. Betrek je beheercollega’s bij de ideeën en de uitvoering. Denk ook eens na over een speelomgevingsploeg, een soort conciërge. En daarnaast is verankering, visie en het opstellen van een beheerplan noodzakelijk.

  Gemeente Rotterdam

  Liesbeth van Ommen – Koen neemt ons vanuit Rotterdam mee in de totstandkoming van de visie ‘Kom op naar Buiten – Visie op spelen, sporten bewegen & ontmoeten’. Rotterdam is een gemeente die al jaren actief is op het onderwerp spelen; vorig jaar zijn we daar ook te gast te zijn voor de bijeenkomst ‘Beheer en onderhoud natuurspeelplekken.

  Nu heeft de gemeente de ideeën en plannen samen gebracht om het naar een hoger niveau te tillen en een daadwerkelijke visie op te stellen. De reden voor deze visiekomt voort uit het feit dat:
  • Deelgemeente werden opgeheven
  • Het spelen verandert
  • Er meer wordt inzet op participatie

  Sociaal en fysiek is intern verdeeld in clusters op spelen. Het heeft een hele beweging tot stand gebracht waardoor ook veel collega’s van andere clusters en thema’s zijn aangehaakt. Een leerzame lange weg met uiteindelijk resultaat!
   
  Interesse in de presentatie? Download hem hier.
   
  Conclusie van deze middag was dat er zoveel van elkaar te leren is en dat er zoveel mogelijkheden zijn om de diverse vormen van spelen en bewegen in de Openbare ruimte op de kaart te zetten.
  Daarnaast ook meteen de oproep om weer een vervolgbijeenkomst te organiseren en hierbij ook te kijken naar de wet- en regelgeving van speeltoestellen in de openbare ruimte.
   
  Wordt dus vervolgd!

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW