Vraag uit het netwerk: Afronding en afrekening van de kilometers

20-05-2019

Binnen de community Doelgroepenvervoer bestaat de mogelijkheid om een vraag te stellen aan de Smaakmakers. De Smaakmakers is een groep deskundigen vanuit decentrale overheden en adviesbureaus, die één keer per kwartaal bij elkaar komen om kennis te delen en de laatste ontwikkelingen te bespreken op het gebied van doelgroepenvervoer.

De eerste vraag die is gesteld, heeft te maken met de afronding van de kilometers die een reiziger aflegt in relatie tot de afrekening naar deze gebruiker. In de antwoorden komt terug hoe verschillende organisaties hiermee omgaan, maar worden ook enkele overwegingen en tips meegegeven.

Vraag:

Hoe gaan opdrachtgevers om met de afronding van de kilometers in relatie tot de afrekening naar de eindgebruiker? Als een reiziger 2,1 kilometer reist, hoeveel kilometer moet de eindgebruiker dan afrekenen? Wordt dat bijvoorbeeld afgerond naar 2 of 3 kilometer?

Antwoorden:
 
Provincie Overijssel – Marco Berloth

Bij de regelingen Maatwerkvervoer Twente en Mijn Taxi op Maat in Overijssel wordt het eindbedrag afgerond, niet de kilometers. Het eindbedrag krijgt een afronding op 5 cent bij contante betaling. Ook in het openbaar vervoer wordt niet gewerkt met kilometers om de OV-chipkaartprijs te bepalen, maar met hectometers.

 
Gemeente Utrecht – Sanne Koster
In de regio Utrecht wordt (nog) gewerkt met zoneprijzen. Er is formeel geen sprake van afronding. Maar als de reiziger maar 100 meter in een volgende zone reist, telt deze mee als volledige zone. Het zou dus kunnen worden vergeleken met afronding naar boven.
 
Omnibuzz (samenwerkingsverband van 32 gemeenten in Limburg) – Mark Renne
Binnen Omnibuzz wordt nog gewerkt met zones, ook richting de eindgebruiker.
Omnibuzz zit wel midden in het proces om ‘over te gaan van zones naar kilometers’. Er is nog geen besluitvorming, maar er zijn al wel enkele inhoudelijke overwegingen en tips te delen. Het gaat om de volgende 3 punten.
 
Punt 1:
Er zijn bij ons ritten waarvan we weten dat die maar een paar honderd meter lang zijn. Wanneer we die naar beneden zouden gaan afronden, dan ontstaan er richting de betaling door de deindgebruiker 0-km ritten. Hierdoor kan afronding naar beneden een vreemd effect krijgen. Volgens ons ligt het dus in ieder geval voor de hand dat klanten ook betalen voor “meters”. Nu spreken we in de werkgroep over afronding naar boven, omdat dat past bij dit uitgangspunt en omdat ons de administratie op hele km’s makkelijker lijkt. Dit laatste kan later eventueel vervallen wanneer we het effect van rekenen met bijvoorbeeld 2,1*de km-prijs hebben getest.
 
Punt 2:
Uit de vraag maak ik op dat dit alleen gevraagd is in verband met de afrekening door de eindgebruiker. Speelt dit bij de vergoeding naar de vervoerder dan niet? Tip is in ieder geval om bij voorkeur met dezelfde verrekeningen en afrondingen te werken.
 
Punt 3:
Wanneer afronding naar boven als oneerlijk wordt ervaren, dan is de volgende exercitie mogelijk. Uitgaande van het feit dat Leeuwarden graag een bepaald aandeel van de kosten door de eindgebruikers wil laten betalen. Wanneer dit aandeel is vastgesteld, dan kan worden gerekend aan een km-vergoeding die uiteindelijk met afrondingen naar beneden toch leidt tot het behalen van het gewenste aandeel te betalen kosten door de eindgebruikers. Het effect van afronden op halve kilometers kan dan worden berekend. En, wie weet, komt dan wel naar voren dat het systeem ook de rekenwijze afstand*km-vergoeding aankan en de gewenste opbrengst genereert.
 
Publiek Vervoer (samenwerkingsverband van alle gemeenten in Groningen en Drenthe) – Jeroen van Neer
Publiek Vervoer rekent af op feitelijke kilometers berekend via EasyTravel, kortste route, op twee cijfers achter de komma.  
 
Regiorijder -
Bij RegioRijder wordt niet afgerond op kilometers en ook niet op centen (bij de incasso, wel contact natuurlijk). Er wordt bij beiden in principe uitgegaan van twee cijfers achter de komma.
 
Plus OV -
Bij PlusOV wordt niet afgerond op kilometers. De reiziger betaalt dus voor 2,1 km. De kosten worden wel afgerond op 5 cent.
 
Stroomlijn -
Bij Stroomlijn wordt niet afgerond op kilometers. De reiziger betaalt dus voor 2,1 km. De kosten worden wel afgerond op 5 cent.

Nieuwe vraag
Wie stelt de volgende vraag? Stuur een mail naar doelgroepenvervoer@crow.nl en we zetten je vraag uit.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven