Stimulering gebruik openbaar vervoer

24-04-2019

Onlangs is de vernieuwingsagenda ‘Iedereen onderweg’ uitgebracht. Dat is een aanpak die is opgesteld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, medeoverheden, vervoerders en andere stakeholders om mensen met een beperking met gebruikmaking van openbaar vervoer optimaal deel te laten nemen aan de maatschappij.

Eén van de maatregelen die is aangekondigd in de vernieuwingsagenda, is de stimulering van initiatieven van (samenwerkende) gemeenten om mensen vertrouwd te maken met het ov onder de titel ov-ambassadeur. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdens een werkbezoek aan Groningen kennis gemaakt met de ov-ambassadeur, die daar is geïntroduceerd. Ze was daar erg van onder de indruk. Het doel van de maatregel is steun te geven om kansrijke initiatieven verder te ontwikkelen en succesvolle initiatieven op dit gebied uit te rollen.

Bekijk de vernieuwingsagenda 'Iedereen onderweg'

Voordat het zover is, inventariseren wij eerst wat er allemaal al gebeurt, welke vragen er leven en welke succes- en faalfactoren er al bekend zijn.
Wij ontvangen graag uw reactie op een aantal vragen die u leest in onderstaande link. U kunt deze vragen direct in de mail beantwoorden en insturen (het maiadres is al voor u ingevuld).
Op basis van de reacties zal een voorstel voor een subsidieregeling worden voorbereid met eventuele flankerende maatregelen, zoals onderzoek en voorlichting.
 
Uitgangspunt voor subsidie is dat sprake is van samenwerking en cofinanciering. In het voorbeeld van Groningen leveren verschillende partijen een bijdrage. Enkele gemeenten hebben van de ov-ambassadeur een functie gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regionale vervoerder zorgt voor vergoeding van reiskosten en samenwerkende gemeenten hebben geld vrijgemaakt voor training, een werkplek en vergaderfaciliteiten.
 
Graag vragen wij u uw reactie op de vragen zo mogelijk uiterlijk 20 mei te sturen naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Ga naar de vragen.

Voor vragen of nadere informatie kunt u ons benaderen:
Eva de Ruiter, eva.de.ruiter@minienw.nl, 06 1103 6178
Conny Broeyer, conny.broeyer@minienw.nl, tel 06 5340 2440 (vanaf 29 april)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Eva de Ruiter & Conny Broeyer 
 

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven