Leernetwerk Doelgroepenvervoer - 4 april 2019

26-03-2019

De energietransitie en duurzame mobiliteitsplannen van overheden hebben invloed op het inkopen van doelgroepenvervoer.

Op 4 april organiseren PIANOo en EVConsult workshops om zero emissie doelgroepenvervoer mogelijk te maken. 
Als (publieke) organisatie biedt het leernetwerk de handvatten voor de aanbesteding van zero emissie voertuigen. 
Aanmelden is nog mogelijk: Deelnemen Leernetwerk Doelgroepenvervoer 4 april.

Bijeenkomst 4 april

Tijdens de eerste bijeenkomst op 4 april (12:30 - 17:00, Philharmonie te Haarlem) ligt de focus op de voorbereidingsfase van een aanbesteding en komen o.a. de volgende aspecten aan bod:
 • Het aanbestedingsproces
  • Een gedegen voorbereiding is essentieel voor een succesvol aanbestedingsproces. Waar moet rekening mee worden gehouden in de voorbereiding zodat een ambitieuze, maar realistische transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer wordt gerealiseerd?
 • Interne samenwerking & verantwoordelijkheid
  • Gemeentes en regio’s stellen duurzaamheidsplannen op. Wat is de rol van het doelgroepenvervoer binnen deze plannen en waar moet bij de inkoop van doelgroepenvervoer rekening mee worden gehouden, met het oog op deze duurzaamheidsdoelstellingen? 
  • Wat kan er direct gedaan worden door publieke organisaties om de transitie naar ZEDGV mogelijk te maken?
  • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en mogelijkheden voor beleidsmakers?
 • Re-cap haalbaarheid overstap naar duurzamere voertuigen:
  • Hoe ziet het kostenplaatje eruit? 
  • Welke externe partijen dienen betrokken te worden?
 • Randvoorwaarden en aandachtspunten: 
  • Rijbewijs voor (zwaardere) busjes
  • Beschikbare en aangekondigde Zero Emissie (ZE) voertuigen
  • Uitrol van een toereikend laadnetwerk van (semi)publieke en publieke laadinfrastructuur 

Vervolgbijeenkomsten

Naast de eerste bijeenkomst van 4 april, staan de overige sessies gepland op de volgende data: 
 • Sessie 2: Aanbestedingsfase, donderdag 27 juni 2019 van 9.30 uur tot 17.00 uur. locatie volgt; 
 • Sessie 3: Contractfase, donderdag 26 september 2019 van 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie volgt;
 • Sessie 4: Marktontmoeting leveranciers voertuigen en exploitanten laadinfrastructuur, donderdag 7 november 2019 van 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie volgt.
 
We hopen u donderdag 4 april te mogen verwelkomen!
Aanmelden via de website van Pianoo (onderaan).

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven