Gemakkelijk en comfortabel van A naar B, ook als je een beperking hebt

16-07-2019

Regie op Gegevens(RoG) werkt aan het vrije verkeer van persoonlijke gegevens onder regie van inwoners en ondernemers zelf.

Het programma Regie op Gegevens werkt samen met publieke, private en maatschappelijke partijen om te ontdekken hoe dat vrije verkeer van persoonlijke gegevens onder regie van mensen zelf optimaal plaats kan gaan vinden, en wat er nodig is om met vertrouwen aan het digitale verkeer deel te kunnen en te willen nemen.

In een reeks artikelen laat RoG zien welke ontwikkelingen en initiatieven er zijn op het gebied van het hebben van regie op je gegevens in de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de Coalitie Iedereen Mobiel. In dit artikel leggen zij uit waar zij aan werken.

Een reis vol hindernissen

Als je in een rolstoel zit, slechtziend bent of een andere beperking hebt, dan ben je niet vrij om te gaan en staan waar je maar wilt. Je kunt niet zomaar in de auto stappen of de fiets pakken. Je bent afhankelijk van speciaal vervoer. Wat je dan echt niet kunt gebruiken, is dat er (regelmatig pas na lang wachten) een rolstoelbus of WMO-taxi komt waar jij met jouw beperking helemaal niet in blijkt te passen of dat er zelfs helemaal geen vervoer komt. Dat moet anders, vindt de Coalitie Iedereen Mobiel (CIM). Eric Loe, mede-initiatiefnemer, legt uit: “Er zijn ongeveer 2 miljoen Nederlanders met een beperking. Een groot deel van hen maakt niet of nauwelijks gebruik van het openbaar of speciaal vervoer. Dat komt doordat zij het plannen van de reis als lastig en onoverzichtelijk ervaren. En ook de reis zelf is vaak stressvol, inefficiënt en vol hindernissen.”

Van aanbodgericht naar vraaggestuurd vervoer

Loe vervolgt: “Met CIM willen we in ongeveer 3 jaar het reizen voor mensen met een beperking veranderen van aanbodgericht naar vraag gestuurd vervoer. Concreet betekent dit: voor elke reis minimaal 3 manieren van vervoer aanbieden. Op een inzichtelijke manier, waarbij de reiziger zelf eenvoudig zijn reis kan plannen en een keuze kan maken uit de verschillende manieren van vervoer. Verder willen we het reisgemak vergroten door reizigers hun reis te kunnen laten maken met één reispas of device. Waarmee je kunt reserveren, plannen, inchecken, reizen (met de mogelijkheid om onderweg ondersteund te worden door een buddy), uitchecken en afrekenen. Nu heb je nog allerlei verschillende pasjes nodig, afhankelijk van hoe de reis gefinancierd wordt. Dit is erg ingewikkeld, daar moeten we van af.”

Eigen regie, eigen profiel

“Een belangrijk uitgangspunt is dat de reiziger met een beperking de regie krijgt over zijn of haar eigen gegevens. Nu is het zo dat vervoersbedrijven gegevens van hen ontvangen, zonder dat de mensen waar het over gaat er zelf zicht op hebben waarvoor deze verder worden gebruikt. Bovendien maken bedrijven profielen aan van hun klanten. Bijvoorbeeld: deze mevrouw zit in een rolstoel, woont op adres X, is soms lastig, enzovoort. Zelf heb je geen idee wat er in je profiel staat en of bedrijven deze delen met andere organisaties,” legt Loe uit. “Het idee van CIM is dat je zélf je eigen profiel samenstelt, of relevante partijen tijdelijk toegang geeft tot originele bronnen zodat zij de juistheid kunnen verifiëren. Op deze manier kunnen zij bijvoorbeeld je persoonsgegevens, je beperking en de financiële eisen checken zónder dat je gegevens blijvend worden gedeeld. Daarnaast kun je zelf specifieke wensen en eisen aan je profiel toevoegen. Als er iets wijzigt, pas je het zelf aan of je geeft toestemming om de aanpassing door te voeren. Deze persoonlijke profielen moeten te allen tijde zichtbaar zijn voor de betreffende persoon,” aldus Eric Loe.

Private en publieke partijen

“CIM is een coalitie van private en publieke organisaties. We zijn begonnen in 2014, na het bestuurlijke symposium ‘Doorbraak in dienstverlening’. De toenmalige Haarlemse wethouder Jack van der Hoek hield een pitch om het vervoer voor mensen met een beperking te verbeteren. Op basis van die pitch is er toen een zogenaamde doorbraakgroep gestart, waaraan de provincie Zuid-Holland, een aantal gemeenten, CROW/NDOV en OV9292 deelnamen. Inmiddels is het aantal partijen dat meedoet flink uitgebreid. Om er een paar te noemen: MEE, Special Heroes, Translink, Transvision, Qbuzz, GoOV en vele gemeenten. Samen denken we na over hoe we het vervoer (speciaal en ov) in 3 jaar eenvoudiger en beter kunnen maken, waarbij zoals gezegd de regie bij de reiziger zelf ligt. Welke technische, financiële en juridische randvoorwaarden moeten we daarvoor scheppen? Daar dragen we gezamenlijk aan bij,” legt Loe uit.

Niet alleen techniek, ook inhoud

Eric Loe: “Het doel van onze coalitie is niet om zelf een app of iets dergelijks te bouwen, dat is aan marktpartijen. Wij richten ons vooral op de inhoudelijke afspraken die nodig zijn om dergelijke apps te laten werken. Zo zijn bijvoorbeeld de reisvergoedingen die een persoon met een beperking kan krijgen behoorlijk ingewikkeld geregeld. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet je een indicatie hebben. Dit regelen de gemeenten, maar per gemeente kunnen de criteria voor zo’n indicatiestelling verschillen, en dat betekent dat de vergoeding die je kunt krijgen eveneens per gemeente kan verschillen. Wij vinden dat er heldere, eenduidige criteria voor indicatiestellingen moeten komen. Anders wordt het lastig voor een partij om een transparante, gebruikersvriendelijke reis-app te bouwen. Om dergelijke eenduidige criteria mogelijk te maken, werken we samen met ervaringsdeskundigen, gemeenten, vervoerders en providers.”

Benieuwd naar het hele artikel? Lees het op RoG.nl (Regie op gegevens)

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven