De treinreis naar CROW Basisspecificaties

27-10-2015
Over CROW ProContract heeft u vast al een en ander gehoord via onze website, CROW et cetera of bijeenkomsten. Belangrijk onderdeel is de CROW ProContractdatabase, gevuld met eisen (CROW Basisspecificaties), die u kunt opnemen in het contract. CROW werkt aan het ontvlechten van RAW-kennis, zodat die eisen voor meerdere contractvormen bruikbaar zijn. De CROW Basisspecificaties sluiten aan op de ontwikkeling in de markt, waarbij in contracten ontwerpwerkzaamheden worden overgelaten aan de opdrachtnemer.
 

Rijdende trein

In 2014 ben ik gevraagd het team Nieuwe Ontwikkelingen van het cluster Aanbesteden en Contracteren te versterken en bij te dragen aan ‘de ontvlechting van RAW’. Ook wel ‘Migratie van RAW-data naar CROW-Basisspecificaties’ genoemd. Nou had ik niet direct een helder beeld bij dat ontvlechten of een overzicht van de kansen en uitdagingen voor onze klanten, CROW en voor mijzelf. Ik was daarvoor vooral actief op verschillende CROW-terreinen van beleids-, advies- en ontwerpkennis. Maar ik hoefde niet lang te twijfelen. Ik vind bruggen bouwen leuk, ook tussen verschillende disciplines en bloedgroepen. Ik kon op een rijdende trein springen en samenwerken met collega’s die aan de wieg stonden van deze ontwikkeling: Reint Buiter, Jan Oege Zijlstra en Niels Meijerink. Inmiddels zijn mijn collega’s Jan Oege en Reint met pensioen; met gezamenlijk 61 jaar CROW-ervaring! Waarvan ik dus veel kon leren. Naast CROW-collega’s en externe partners natuurlijk, die ook een rol vervullen bij deze ontwikkeling en meereizen in die trein. Ik heb ook gemerkt dat de trein wel reed, maar dat er nog vele spoorkeuzes waren en nog steeds zijn. Mooi! Ik houd niet volledig uitgestippelde reizen. Uitdagingen en kansen genoeg dus.

 

RAW Bepalingen ontvlochten!

Bron: Taco Anema (ProRail)De Standaard RAW Bepalingen 2015 zijn inmiddels ontvlochten. Mooi, hoor ik u denken, maar wat betekent dat? Wat kan ik daar mee? Nou, probleemloos contracteren bijvoorbeeld met een hybride contract met een sterk gespecificeerd deel en een deel met een stuk ontwerpvrijheid. Of een UAVgc-contract, waarin gebruik wordt gemaakt van RAW-inhoud. De Standaard RAW Bepalingen bestaan immers uit een mix van technische, juridische, procedurele en administratieve bepalingen. Het juridische kader is UAV. Steeds vaker worden echter andere ge├»ntegreerde contractvormen gebruikt met het juridisch kader UAVgc. Daarin wordt nogal eens gebruikt gemaakt van delen van RAW en verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen. Dat kan leiden tot contractuele tegenstrijdigheden met bijbehorende discussies. Doordat de inhoud van ‘de Standaard’ ontkoppeld is van UAV, is dat probleem nu opgelost.

De eerstvolgende stations

CROW is hard bezig om ook de Catalogus Resultaatsbeschrijvingen te ontvlechten en geschikt te maken voor gebruik in de CROW ProContractdatabase. Zodat opdrachtgevers, maar ook opdrachtnemers deze kunnen gebruiken bij uitbesteding aan (onder)aannemers. En om aan te tonen dat het werk van de opdrachtnemer aan de eisen voldoet. Die resultaatsbeschrijvingen heb je nodig om een traditioneel UAV-contract te maken met de Basisspecificaties.

Om te zorgen dat een contract ook kan worden gemaakt door raadpleging en selectering van objecten en functies, worden de eisen -  naast koppeling aan activiteiten - ook gekoppeld aan objecten en functies. Daardoor zijn de Basisspecificaties ook geschikt voor een contract(deel) met een objectgerichte vraagspecificatie of een functionele vraagspecificatie. Dat betekent een database met slim opgeslagen (expliciete) kennis!
 

De stip op de horizon

Waar we nu zijn, waarom en wat het spoor is dat we nu volgen, heb ik zo’n beetje verteld.
En wat als de inhoud van RAW volledig is ontvlochten en gekoppeld aan activiteiten, objecten en functies, en de fundering is gelegd? Of misschien al voordat die fundering over de hele route ligt, via een parallel spoor?

CROW wil ook graag invulling geven aan de behoefte van haar klanten om uitvoeringskennis te verrijken met andere kennis. Dit is nodig om contractering voorin het bouwproces, met meer of minder ontwerpruimte voor opdrachtnemers, te faciliteren.

Maar denk ook aan contracten waarin steeds vaker wordt verwezen naar verschillende publicaties en richtlijnen. Dat zorgt voor veel ’ontrafelingswerk’ voor opdrachtnemers. Een forse maatschappelijke, structurele kostenpost. Daarnaast schept het ook veel onduidelijkheid! Opdrachtgevers die niet goed weten wat zij vragen van de opdrachtnemer en opdrachtnemers die niet goed weten wat de opdrachtgever eist of wenst. Het dilemma is immers dat die publicaties en richtlijnen niet zijn geschreven met dat doel.

Kennis over een bepaald onderwerp met allerlei suggesties, aanbevelingen en richtlijnen; kennis die niet altijd actueel meer is; kennis die, vanuit vele mogelijke invalshoeken en vanuit verschillende disciplines bij advies- en ontwerpwerk, strijdig aan elkaar kan zijn. Die kennis transparanter maken draagt bij aan een forse maatschappelijke winst. Al met al fantastische uitdagingen! Ik blijf voorlopig graag samenwerken aan deze uitdaging met klanten en externe en interne  deskundigen. Ik ben het gezamenlijk treinen nog lang niet zat.

Jan Knol
Projectmanager Aanbesteden en Contracteren
jan.knol@crow.nl


 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven