Cursussen Aanbesteden op de schop

07-10-2015
cursussen aanbesteden CROW op de schopEr zijn de afgelopen jaren regelmatig kleine en grote veranderingen geweest op het gebied van aanbesteden. Die veranderingen leidden natuurlijk ook tot aanpassingen in de cursussen die we bij CROW geven. Maar dat had wel effect op de structuur ervan. Die werd er niet helderder op. Daarom hebben we twee cursussen volledig herzien: geen kleine aanpassingen, maar een volledig nieuwe opzet.

Basis en verdieping

Samen met mijn collega Tjeerd Planting heb ik de opzet van de nieuwe cursussen vanuit CROW begeleid.  We hebben gekozen om een basiscursus en een verdiepingscursus samen te stellen. Zo kunnen we de cursus aanbieden op verschillende ervaringsniveaus.  We hadden een aantal eisen:
 
  • De cursussen moeten interactief zijn
  • De cursussen moeten veel praktijkvoorbeelden bevatten
  • De opbouw van de curssussen moet de stappen van het aanbestedingsproces volgen

Samenwerking met Tauw

We willen dat onze cursussen goed aansluiten bij de praktijk van vooral decentrale overheden. Daarom hebben we aan advies- en ingenieursbureau Tauw gevraagd om de cursussen met ons vorm te geven. Tauw werkt veel bij verschillende decentrale overheden door het gehele land in allerlei sectoren. Zij weten daarom goed wat er speelt bij deze partijen en kunnen putten uit een groot aantal praktijkvoorbeelden. We hebben onze ideeën uitgewerkt tot enkele proefcursussen, waarop we goede feedback kregen, zowel op de inhoud als de werkvormen.  Met die ervaring hebben we de uiteindelijke cursussen definitief opgesteld.

Externe docenten en CROW’ers

De cursussen worden gegeven door Tjeerd en mijzelf, maar ook door externe docenten. Beide cursussen zijn geschikt voor zowel aanbestedende als inschrijvende partijen. De opdrachten zijn gericht op de gww-sector:  groen, bodem, infra, openbare ruimte, kunstwerken, water en wegen.
 In de  basiscursus leren de cursisten over de meest gehanteerde aanbestedingsprocedures. Daarbij kijken we naar selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria. De cursisten oefenen ook in het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure.

In de verdiepingscursus, die twee dagen duurt, stellen cursisten zelf selectie- en gunningscriteria op, onder andere op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Ook kijken ze naar risicomanagement en hoe dat een onderdeel kan zijn van EMVI-criteria. In de slotcasus van de verdiepingscursus doorlopen de cursisten het gehele aanbestedingsproces. Daarbij dagen we ze uit om met elkaar in discussie te gaan over de keuzes die ze maken.

Vanaf dit najaar staan de basiscursus Aanbesteden van werken en de Verdiepingscursus Aanbesteden van werken op de cursusagenda. Ik kijk er naar uit!
 
Maurice Wielink
Consulent Aanbesteden en Contracteren
maurice.wielink@crow.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven