Een gemeenschappelijke taal met het web als medium

15-11-2017

'Verandering is de enige constante': wellicht voor velen een bekende uitspraak van Heraclitus. Met name digitale veranderingen zorgen ervoor dat de maatschappij en daarmee ook de GWW-sector genoodzaakt is om hierop te anticiperen. Een van de manieren om te anticiperen op deze digitale veranderingen is het hanteren van een gemeenschappelijke taal. Waar kan dat beter dan in een sector waarin uniformiteit al ver is doorgevoerd?

Om te komen tot een gemeenschappelijke taal, heeft CROW enkele wereldwijde standaarden omarmd, waaronder RDFS en OWL. Deze standaarden zijn vanuit het W3C geïnitieerd en zijn vernieuwend als het gaat om de uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van gegevens. 

Vanuit de sector komt steeds nadrukkelijker de vraag om sturing bij een gemeenschappelijke taal. Het belang van één terminologie en het komen tot eenduidige definities wordt evidenter. Binnen het vakgebied van informatie-architectuur wordt dit ook wel aangeduid als een ‘geharmoniseerd datamodel’. Maar wat betekent een ‘geharmoniseerd datamodel’? En, hoe kan CROW hier een steentje aan bijdragen?

Bimmen

Wat we merken is dat iedereen binnen de GWW-sector aan het ‘bimmen’ is. De afkorting BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model/Management en is een digitale weergave van de functionele en fysiek eigenschappen van een bouwwerk. Een (digitale) bibliotheek van specificaties en eisen waar je uit kan putten gedurende alle fasen van een bouw, om zo aan de relevante informatie te komen.

Geharmoniseerd datamodel

In het verlengde van BIM heeft CROW de Basisspecificiaties ‘bimbaar’ gemaakt, hiervoor is een specificaties model gemaakt voor het publiceren van de basisspecificaties. Dit is een stap in de richting van een ‘geharmoniseerd datamodel’. Een datamodel is een schema waarin kennis / regels / afspraken wordt vastgelegd over een bepaald onderwerp, in dit geval contracteren. Het datamodel (ook wel geduid als ‘ontologie’) is ontworpen volgens Linked Data principes en Semantische Web technologieën. De toepassing van RDFS en OWL maken dat er standaard afspraken staan beschreven over de structurering van data. 

Zowel voor de sector als voor CROW is dit een mijlpaal. Het resultaat is, met een duur woord, een verhoogde interoperabiliteit van gegevens in de keten. Hierdoor wordt het uitwisselen en hergebruiken van gegevens gemakkelijker tussen informatiesystemen van verschillende partijen in een bouwproject.

Groeimodel


 
Figuur 1

Rekening houdend met Systems Engineering en Lifecycle Management, is CROW ook bezig om een groeimodel te realiseren (zie figuur 1). De lifecycle (benutting) van eigenschappen van objecten van ontwerp tot en met sloop wordt daarmee inzichtelijker. Je zou het Ontology as-a-Service kunnen noemen. Want naast contracteren wordt bijvoorbeeld ook het beheren van objecten in de openbare ruimte efficiënter. De toepassing van het IMBOR is hier een mooi voorbeeld van. Net als andere informatiemodellen of de VISI Standaard.

Dit maakt dat het CROW groeimodel verschillende vormen van kennis in de GWW-sector kan ontsluiten. Doordat er een gemeenschappelijke taal wordt gesproken (weliswaar te interpreteren door computers) houden we dezelfde definities en terminologie aan. Dit doet meteen denken aan een quote van George Carlin: ’Meow means woof in cat'.
 

Daoud Urdu
Data architect bij CROW

 

Thema's

Contractdata

Reacties

Daoud Urdu
Bedankt voor je reactie Fred.

Je hebt helemaal gelijk als het gaat om GBV. Kan je concrete voorbeelden noemen als het gaat om de nodige 'digiTale' fouten? Vanuit welke context ervaar je dit in je werkproces?
17-11-2017 13:15:34

Fred
Allemaal leuk en aardig, maar als we zelf al fouten of onduidelijkheden maken in onze spreektaal of schrijftaal (Moerstaal!), dan kunnen we ook in de digiTaal de nodige fouten verwachten. En door digitale fouten kunnen wel eens onverwachte gevolgen ontstaan.
Oftewel: houd te allen tijde gewoon je kop er goed bij. Maak vooral duidelijk wat je analoog bedoelt.
De oplossing heet dan in afkortingsjargon: GBV.
(Gezond Boeren Verstand.....)
16-11-2017 15:39:37

Milan Shoukri
zeer interessant

Milan
15-11-2017 16:47:08

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven