Risicomanagement sexy?

17-11-2015
Op dinsdag 10 november was het zover, een nieuwe RISNET Open Space-sessie. In het LEF future center kwamen ruim 45(!) deelnemers bij elkaar om ideeën en kennis uit te wisselen over risicomanagement. Het deelnemersveld was gevarieerd,  van experts tot ‘rookies’. Iedereen in een actieve houding en bereid om input te leveren en informatie te ontvangen.

Het LEF future centre, een ruimte die voor mij nog onbekend was voor aanvang van deze sessie, bleek de perfecte omgeving te zijn om te komen tot een zeer interactieve middag. Na een korte introductie en uitleg over de twee benen- regel* gingen we aan de slag. Vanuit een gezamenlijke selectie kwamen er uiteindelijk 16 onderwerpen op de agenda.

* Bij de twee benen regel gaat men uit van het principe dat de deelnemers zich naar eigen inzicht door de ruimte bewegen.
 

Lekker zoemen

zonnebloemHet deelnemersveld verspreidde zich naar kleine groepjes om in twee keer drie kwartier de onderwerpen te behandelen. Elk onderwerp had een ‘eigenaar’, de overige deelnemers waren vrij om te zoemen. Ja, om te zoemen, want dat was de essentie van deze sessie: luister, beargumenteer, denk mee en zoem vervolgens naar het volgende onderwerp. Zo ontstond kruisbestuiving. Uiteenlopende onderwerpen kwamen nader tot elkaar en van goede ideeën bij het ene onderwerp kon geprofiteerd worden bij het andere. Het was geen sessie om te komen tot oplossingen, maar juist tot nieuwe ideeën over risicomanagement. Wat is nú belangrijk en waar moet onze aandacht naar uitgaan? Voor mij persoonlijk was de periode te kort om alle onderwerpen te bezoeken, maar toch heb ik geen enkel moment het gevoel gehad iets te missen. In de onderwerpen waaraan ik deelnam kwamen een aantal thema’s steeds weer terug: vertrouwen, overdraagbaarheid van risico’s, transparantie en het moment van risicomanagement. De kruisbestuiving heeft gewerkt.
 

Sexy

In het onderwerp 'is Risicomanagement al sexy?' werd een interessante stelling geponeerd: “Elk project komt voort vanuit een risico.” Tenslotte verbreden we wegen om te voorkomen dat de doorstroming (verder) stagneert. We kopen een Rembrandt als zijnde beheersmaatregel om het risico te minimaliseren dat de bezoekersaantallen van het Rijksmuseum teruglopen. We bouwen een fietstunnel om onveilige verkeerssituaties te voorkomen. Wat zou het voor risicomanagement betekenen als elk project inderdaad voortkomt vanuit een risico. Is risicomanagement dan niet automatisch sexy? Ontkennen we dat het sexy is? Of is sexy niet het juiste woord? Moeten we sexy vervangen door populair of modern, óf bedoelen we dat risicomanagement nog onvoldoende wordt gedragen binnen organisaties? Een collega triggerde mij tijdens het schrijven van deze blog dat de stelling teruggrijpt op de introductie van de RISNET-sessie, waarin Aristoteles werd gememoreerd: “Hoe krijg je een object in beweging zonder het aan te raken... door een object van begeerte te zijn.” Dus laten we nu eens omdenken en er vanuit gaan dat een nieuw project inderdaad altijd voortkomt vanuit een risico. Dat risicomanagement daarmee al ‘sexy’ is en we het stiekem allang begeren. Dan hoeven we het dus alleen nog maar te erkennen om het in beweging te krijgen. Aan dat proces heeft deze RISNET sessie zeker een bijdrage geleverd.
 

We gaan door

Heel veel energie, interessante mensen en te weinig tijd: dit schreeuwt om een vervolg! Dat vervolg komt er. Aan de deelnemers is aan het eind van de sessie gevraagd om zich op te geven voor een nadere bespreking van de onderwerpen. Zij gaan in verschillende groepen op gezette tijden aan het werk met de door hen gekozen onderwerpen. Nieuwe kansen om kennis, ervaring, ideeën en oplossingen te delen. Op deze wijze wil RISNET bouwen aan een leernetwerk voor risicomanagement en risicomanagers. Zelf wil ik risicomanagement in beweging krijgen, u raadt al op welk onderwerp ik ingeschreven ben.
 
Wilt u ook een RISNET sessie bijwonen, of bent u geïnteresseerd in één van de onderwerpen; neem contact op, we nodigen u met plezier uit!
 
 
Mark Hofstede
Consulent Aanbesteden en Contracteren
mark.hofstede@crow.nl
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven