RAW heeft de toekomst!

13-11-2014
Als ik met mensen over RAW spreek hoor ik vaak: ‘RAW is een aflopende zaak, alles wordt UAVgc’ en ‘RAW is in beton gegoten’. Twee zinsneden waar ik het niet mee eens ben. Niet omdat ik nu toevallig bij CROW werk, maar omdat ik er stellig van overtuigd ben dat RAW nog steeds de toekomst heeft.
 

Jaarlijks nog meer dan 8.000 RAW-bestekken

Het overgrote deel van de werken (in de GWW) wordt nog steeds gecontracteerd en uitgevoerd middels de RAW systematiek. Jaarlijks nog steeds meer dan 8.000 RAW-bestekken. Het klopt echter dat de tendens is dat er steeds meer verschuift naar contracteren op basis van de UAVgc. Door allerlei redenen komt de ontwerpverantwoordelijkheid in meer of mindere mate bij de aannemer, of in UAVgc-termen de opdrachtnemer, te liggen. Dit wil echter niet zeggen dat RAW dan ineens onbruikbaar is.
 

RAW ontvlochten: eisen losgekoppeld van UAV 2012

Neem het voorbeeld van een asfaltweg. Deze weg zal een bepaalde stroefheid en vlakheid moeten hebben. Voor die weg maakt het uiteraard niet uit welk type contractvorm (RAW of UAVgc) wordt gekozen. Waar men het wel over eens is, is dat de stroefheid en vlakheid moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Standaard RAW Bepalingen. De kracht  van RAW is gelegen in het feit dat in de afgelopen decennia de bepalingen middels werkgroepen zijn opgesteld en vervolgens zijn vastgesteld. Daardoor bestaat er een groot draagvlak voor deze eisen. Bij CROW zijn we druk doende deze Standaard RAW Bepalingen te ‘ontvlechten’: we maken alle eisen die in RAW staan expliciet en we koppelen ze los van de UAV 2012. Resultaat: een set eisen die bruikbaar is voor alle typen contractvormen, zowel voor RAW als voor GC. Tijdens InfraTech 2015 zullen we deze set aan eisen presenteren, en vanaf dan kunt u  hier dan ook gebruik van maken!
 

RAW in hybride contracten

Een andere ontwikkeling binnen CROW is de ontwikkeling van hybride contracten, ook daar speelt RAW een grote rol in. Opdrachtgevers, en met name decentrale overheden, hebben in toenemende mate de behoefte om wel meer, maar niet álle taken en/of verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer te leggen. Kortom: er is behoefte aan een tussenvorm, het hybride contract. Dit is een contractvorm waarbij een RAW-bestek gebruikt wordt als gedetailleerde vraagspecificatie, integraal onder de bepalingen van de UAVgc 2005. Het andere gedeelte van de vraagspecificatie is meer functioneel, en legt de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Het is een contract, compleet met de structuur van een Model Basis Overeenkomst, Vraagspecificatie en Annexen.
 

RAW in beton gegoten?

Het klopt inderdaad dat je met RAW heel nauwkeurig en gedetailleerd de verschillende werkzaamheden kunt vastleggen. Toch zit er zeker enige mate van ontwerpvrijheid in RAW. In een aantal hoofdstukken, zoals in het hoofdstuk kleine kunstwerken en gemalen (maar ook wapeningstekeningen, geluidbeperkende constructies, asfaltmengsels)zit ruimte op het gebied van detailontwerp. Daarnaast gaat de RAW uit van uitvoeringsvrijheid van de aannemer, waarbij je ook hulpwerken (zoals bekisting, hulpconstructies bij staalwerk) aan de aannemer kunt overlaten.
 
Daarnaast ben ik groot voorstander van EMVI, wie niet, sinds het een wettelijke verplichting is. RAW-bestekken zijn uitermate geschikt om op bepaalde delen varianten toe te staan, helemaal in de lijn van de Aanbestedingswet 2012 en de verplichting om op basis van EMVI te gunnen. RAW in beton gegoten? Als je dat als opdrachtgever wil, is die mogelijk er zeker, maar binnen RAW is er dus veel meer mogelijk dan de meeste mensen denken. Als je wilt weten hoe? Neem dan contact met onze kenniscoaches op! We vertellen er graag meer over.
 

RAW springlevend!

Of er in 2020 weer een nieuwe versie van de Standaard RAW Bepalingen komt, durf ik niet te zeggen. Die versie zal niet in de vorm die we nu kennen zijn, zo vermoed ik. Wat ik wel zeker weet, is dat de inhoud en het gedachtegoed van RAW nog veelvuldig gebruikt zal worden. Misschien met andere spelregels en kaders, maar nog steeds met de eenduidige set aan (technische) afspraken, wat de sector ten goede komt. Daarmee is RAW springlevend en ga ik daar zelfs mijn pensioen mee halen!
 

Tjeerd Planting (32 jaar)
Consulent Aanbesteden en Contracteren
tjeerd.planting@crow.nl
 

Reacties

Tjeerd Planting
Beste heer Schenk,

Bedankt voor uw reactie. In mijn blog heb ik duidelijk proberen te maken dat RAW (en dan met name de technische content) niet altijd op de rigide manier hoeft te worden toegepast zoals dat nu vaak wordt gedaan. RAW, en de content van RAW, zijn eisen die met name bij de uitvoering van werken kunnen worden gebruikt.

De 'vrijheid/blijheid' waar u over spreekt, zit naar mijn mening vooral in de fasen daarvoor. Daar worden keuzes gemaakt (uiteraard na verschillende onderzoeken, haalbaarheidstudies, etc.) over bijvoorbeeld: loopt het tracé via A of B? wordt het een klinkerweg of een asfaltweg?, etc. Vervolgens gaat men (de opdrachtgever of de opdrachtnemer) ontwerpen binnen de randvoorwaarden die daarvoor gelden. Voor welke 'variant' men ook kiest: loopt het tracé via A of B?; of het nou een klinkerweg of een asfaltweg wordt?, het werk zal op een gegeven moment uitgevoerd moeten worden. En dat uitvoeringsproces verschilt eigenlijk niet of het nou een contract is op basis van de UAV of UAVgc. De (technische) content van RAW is zeer bruikbaar tijdens de uitvoering door de brede acceptatie van deze technische content in de sector, doordat deze content met werkgroepen is ontwikkeld en vastgesteld. Neem het in mijn blog aangehaalde voorbeeld van de vlakheid en stroefheid van een asfaltweg, ik zie geen reden waarom de stroefheid of vlakheid zou verschillen bij verschillende contractvormen.

Tijdens Infratech 2015 laten we zien hoe e.e.a. in de praktijk gaat werken. Ik nodig u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
19-11-2014 13:23:57

G. Schenk
Ik vrees dat hier de wens de vader van de gedachte is. Ik vraag mij af of de strak geregisseerde RAW-systematiek niet in volkomen tegenspreek is met de "vrijheid/blijheid" van de geïntegreerde contracten. Bij de RAW-systematiek wordt uitgegaan van (strakke?) uniformering en bij UAV-GC wordt uitgegaan van zoveel mogelijk diversiteit. Mooi dat de RAW er was, maar er breken nieuwe tijden aan!
19-11-2014 09:17:04

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven