CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Welke snelheid is het nou?

07-11-2013
Sinds 1 september 2012 geldt er een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de Nederlandse autosnelwegen. Maar niet overal en ook niet altijd. Het aangeven van de toegestane maximumsnelheid leidt tot onduidelijkheid bij weggebruikers. Deze week beloofde Minister Schultz van Verkeer dat er binnen een half jaar duidelijkheid komt over de snelheidsborden langs de snelweg. Dit is echt noodzakelijk want bij werk in uitvoering wordt de verwarring alleen nog maar groter.

Het is spitstijd en je rijdt over de snelweg naar het werk. Je denkt je keurig te houden aan de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur. De twijfel begint toe te slaan als een aantal medeweggebruikers een andere snelheid rijdt. Voor je rijdt namelijk een automobilist met 100 kilometer per uur, maar tegelijk word je ook ingehaald door weer andere automobilisten. Je raakt helemaal in de war als je een werkvak passeert. Geeft het bord ‘einde verkeersmaatregelen’ aan dat je 130 of 120 mag rijden?

snelheidsborden in de linkerberm

Door tijdelijk verkeersmaatregelen (bij werk-in-uitvoeringssituaties) worden er nog meer verkeersborden geplaatst dan er al zijn. Daarbij worden de verkeersborden nogal eens slordig en slecht neergezet. Het aanbrengen van de verkeersborden zelf brengt ook al een risico met zich mee.

Borden links en rechts

Meestal worden in de praktijk de tijdelijke verkeersborden met een snelheidsbeperking aan de rechterzijde van de autosnelweg in de berm geplaatst (als er geen mobiele rijstrooksignalering aanwezig is). De automobilist die aan de linkerkant van de weg rijdt, ziet dan vaak niet goed dat er een snelheidsbeperking ingesteld is. Bovendien staan aan de linkerkant van weg nog steeds borden die de normale verkeerssnelheid aangeven.

Is de wegwerker verplicht om deze (permanente) verkeersborden af te schermen aan de linkerkant van de weg? En moeten deze verkeersborden vervangen worden door de snelheidsbeperkingen? Over de regels leest u onderaan dit bericht meer.

Wanneer de wegwerker alleen aan de rechterkant van de weg werkzaamheden verricht, worden in de praktijk vaak ook alleen rechts van de weg snelheidsbeperkingen ingesteld. Dit gebeurde de afgelopen tijd veelvuldig nu de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur verhoogd is op een groot deel van de Nederlandse autosnelwegen.

Verkeersborden alleen in linkerberm als het veilig genoeg is voor de wegwerkers

Hoe is het nu geregeld met de snelheidsbeperkende maatregelen op snelwegen?
Wegwerkers kunnen met behulp van een rijdende afzetting op de linkerrijstrook de tijdelijke verkeersborden plaatsen. Het plaatsen van tijdelijke verkeersborden in de linkerberm moet echter wel getoetst worden met behulp van een risico-inventarisatie. De tijdelijke verkeersborden mogen niet geplaatst worden als de veiligheidsrisico’s voor wegwerkers te hoog zijn.

Het plaatsen van de snelheidsbeperkingen aan de linkerkant is natuurlijk een kostbare zaak, maar het zorgt wel voor een geloofwaardige en veilige situatie op de snelweg. Wettelijk gezien sta je ook aan de goede kant van de wet met het uitvoeren van de wegwerkzaamheden. Kortom, de situatie is dan handhaafbaar.

Marnix Oostland

=====================================

De regels

Uitvoeringsvoorschriften BABW en CROW-richtlijnen

In het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) staat in artikel 10 en 11 dat in situaties waar (tijdelijk) meer dan één rijstrook in gebruik is, ook links van de rijbaan (in de middenberm) borden moeten staan die de snelheidsbeperking aangeven.
 
Daarnaast wordt in CROW-publicatie ‘Maatregelen op autosnelwegen’ (uit de reeks Werk in Uitvoering) richtlijnen en maatregelen omschreven. Zo staat op bladzijde 22 dat als er (tijdelijk) meer dan één rijstrook in gebruik is, de borden die de snelheidsbeperking aangeven ook links moeten komen te staan. Deze publicatie is momenteel in herziene vorm in herdruk, maar is binnenkort weer leverbaar.

cover publicatie 514

Reacties

Jan Harms
Geachte heer/mevrouw van Kempen,

Zolang het bord er staat is het van toepassing. Anders had het bord buiten werktijd verwijderd/afgedraaid/afgeplakt moeten worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de weggebruiker zelf een inschatting moet maken of hij het bord wel of niet van toepassing acht.

Met vriendelijke groet,

Jan Harms
7-10-2016 14:14:25

van Kmpen
Graag zou ik willen weten een 50 km bord met een werkman er boven ,waar normaal 80 km mag gereden worden .is de 50 km ook buiten werktijd of gaat dan de 80 km weer in werking.
1-5-2016 17:04:42

van Kmpen
Graag zou ik willen weten een 50 km bord met een werkman er boven ,waar normaal 80 km mag gereden worden .is de 50 km ook buiten werktijd of gaat dan de 80 km weer in werking.
1-5-2016 17:04:41

van Kmpen
Graag zou ik willen weten een 50 km bord met een werkman er boven ,waar normaal 80 km mag gereden worden .is de 50 km ook buiten werktijd of gaat dan de 80 km weer in werking.
1-5-2016 17:04:38

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven