CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

‘Directeurenoverleg’ zet in op evolutie Past Performance

29-05-2019

NiekOp 19 maart jongstleden vond het periodieke overleg plaats rondom CROW Past Performance, ook wel het ‘Directeurenoverleg’ genoemd. Met een afvaardiging van de sector, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers, wordt daarbij gestuurd op de hoofddoelen van de systematiek: het verbeteren van de samenwerking en het laten lonen van goed werk. Vooral opdrachtnemers zouden graag wat verandering zien op bepaalde punten. Daarover is nu een nieuw voorstel besproken, waarbij de volgende stap de validatie is. Niek van Onna van CROW vertelt over de ontwikkelingen.

Vier verbeteringen

“Het nieuwe voorstel houdt meerdere dingen in”, vertelt Niek van Onna. “Ten eerste gaan we de systematiek doorontwikkelen op verschillende onderdelen. De grootste wijziging daarbij is dat de ‘harde cijfers’ niet meer gedeeld worden in de landelijke database. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een groep aannemers die het delen op dit moment een stap te ver vindt gaan. Ten tweede gaan we nadenken over een andere naam, zoals bijvoorbeeld CROW Better Performance. Daarmee geven we de positieve ambitie aan in plaats van ons te richten op resultaten uit het verleden. Ten derde gaan we de systematiek gelijkwaardiger maken, zodat het ook aantrekkelijker wordt voor aannemers om ermee te gaan werken. Ten vierde willen we via het dashboard inzicht geven in het eigen presteren. Veel opdrachtgevers willen aantoonbaar zien hoe goed zij het doen op het gebied van goed opdrachtgeverschap. Die prestaties willen we duidelijker inzichtelijk maken per onderdeel, inclusief benchmarking ten opzichte van landelijke gemiddelden. Ook opdrachtnemers krijgen een dergelijk dashboard.”
 

Prototype

Tijdens het ‘Directeurenoverleg’ is het voorstel goed ontvangen. Het ligt nu ter validatie in de markt, zodat alle betrokkenen kunnen proeven hoe het ontvangen wordt in de sector. Niek van Onna: “We zijn ook bezig met een prototype om de gebruikerservaring te valideren. Momenteel proberen we financiering te regelen voor de doorontwikkeling. De inkomsten uit abonnementen zijn niet voldoende voor dit soort doorontwikkelingen en zijn hier ook niet voor bedoeld. Het is echt een evolutie van de systematiek.”
Uiteraard houden wij u op de hoogte over de vervolgstappen die gezet worden op dit gebied.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven