Samen verder vooruit met leerlingenvervoer: anders reizen

13-03-2014
Als Onderwijsstad wil  Almere graag het gesprek aan gaan over goed onderwijs én met trots hun praktijkvoorbeeld voorstellen. Op 10 maart werd daarom het congres Samen verder vooruit georganiseerd. Het leerlingenvervoer in Almere is een van de  praktijkvoorbeelden die aan bod kwamen.  Zoals vaak bij sessies over leerlingenvervoer ging het ook over de (on)mogelijkheid om kinderen met openbaar vervoer of de fiets naar school te gaan. Een lastig onderwerp met verschillende belangen en invalshoeken.  Daar ga ik in deze blog dieper op in.

Inspiratie en lastige keuzes

Ik begin dit verslag met een inspirerende anekdote, gevolgd door de lastige keuzes die gemaakt moeten worden op het gebied van leerlingenvervoer. De noodzaak om te investeren in het realiseren van slimme bezuinigingen komt ook aan bod en ik sluit af met wat informatie over de Conversatietool leerlingen vervoer, die we met het KpVV twee keer hebben toegepast in Almere.

Joep

Tijdens het congres  vertelde de moeder van Joep over haar zoon.  Joep is 14 jaar oud, woont in Den Haag en, o ja, hij heeft het syndroom van Down. Zijn grote broer woont in Amsterdam en daar kan Joep zelfstandig heen met de trein. Hij reist daarvoor van Den Haag naar Amsterdam Sloterdijk.

Vaste routes geen probleem

Joep reist in Den Haag zelfstandig met het openbaar vervoer. Zijn eigen vaste routes naar school, de logopedie en naar het paardrijden zijn geen probleem. De eerste keer oefenen met het openbaar vervoer, Joep was toen nog geen 11, was voor iedereen erg spannend, behalve voor Joep zelf die er  veel zin in had. Door vaak te oefenen, kleine stappen te zetten en zeker niet te snel te gaan, kan Joep nu zelfstandig reizen, zelfs naar Amsterdam. Zijn eenvoudige telefoon, geen smartphone, is eenbelangrijk hulpmiddel om te laten weten dat het goed gaat maar ook voor de enkele keer dat het minder goed gaat. Zelf reizen geeft Joep zelfvertrouwen en meer mogelijkheden. Een ander voorbeeld is Iris een meisje dat nu zelfstandig met de bus reist, in Almere. Zelfstandig reizen geeft haar meer vrijheid.  Bekijk onderstaande filmpje voor meer inspiratie:


Bovenstaande film is door de gemeente Almere ontwikkeld. Naar aanleiding van deze film gaat de gemeente met ouders en andere betrokken partijen zoals de vervoerder  het gesprek over vervoer aan.

Vervoer van huis naar school hard nodig

Moeten alle kinderen die nu met de taxi gaan op korte termijn met het openbaar vervoer of met de fiets? Nee, natuurlijk niet. Een flink deel van de kinderen heeft vooral veel behoefte aan vervoer van huis naar school. Vanwege de eigen beperking(en) is een taxi dan heel hard nodig. Soms wordt dat nog versterkt door de thuissituatie, waarin ouders of andere verzorgers niet altijd goed in staat zijn vervoer naar het passend onderwijs te organiseren. Dan helpt de gemeente door vervoer te organiseren. Dat is nu zo en ik kom geen gemeente tegen die daar voor de toekomst anders over denkt.

Dat vervoer van huis naar school moet voor een ander deel van de kinderen wel veranderen. Wat moet er dan gebeuren? Bezuinigen en het stimuleren van zelfredzaamheid is in veel gemeenten het devies, ook op het gebied van leerlingenvervoer. Ik vind dat dit zo gedaan moet worden, dat kinderen die taxivervoer hard nodig hebben dat ook krijgen. Voor andere kinderen is openbaar vervoer of de fiets een (veel betere) oplossing.

Slim bezuinigen

Mijn stelling is: liever minder kinderen in het door de gemeente georganiseerde taxivervoer, maar wel meer kwaliteit. Bij die kwaliteit gaat het ook om anders reizen dan met de taxi. Het gaat ook om  openbaar vervoer en fietsen, of om meereizen met buurtkinderen. Die opties geven meer vrijheid aan kinderen. De schooltaxi gaat voor Joep niet naar Amsterdam Sloterdijk om zijn broer bezoeken, de trein doet dat wel! De gemeente moet dan wel slim bezuinigen. Maatwerk om na te gaan wat wel en niet kan voor een leerling bijvoorbeeld. Maar ook maatwerk in aanbod en dat gaat dan niet alleen over de vraag wel of geen taxi. Het gaat ook om variatie tussen winter of zomer, goede en slechte periodes van het kind. De kanteling zoals toegepast in de Wmo is mijns inziens net zo hard van toepassing op het leerlingenvervoer. Neem de tijd voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en stap af van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Meer informatie over bezuinigen op leerlingenvervoer staat in onze collectief vervoer-nieuwsbrief.

De investering nu op leerlingenvervoer zal straks mogelijke instroom in Wmo-vervoer of AWBZ- of Valys-vervoer voorkomen (of: verminderen). Anders reizen geeft kinderen die het kunnen meer mogelijkheden, ook voor het volgen van stages bijvoorbeeld, en er blijft meer budget over om goed vervoer te organiseren voor kinderen die dat hard nodig hebben.

Conversatietool voor vijf regio’s

Wilt u in uw gemeente nagaan wat de mogelijkheden zijn? Denk dan eens aan de KpVV conversatietool als hulpmiddel voor ouders, scholen en vervoerders. Dat is een tool die helpt om op een lichte, plezierige manier met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe thema's, vraagstukken, dilemma's en kansen. De uitkomsten zijn concreet te gebruiken om vervoer te verbeteren. We hebben dit jaar  net als vorig jaar gelegenheid om de tool gratis toe te passen in vijf regio’s.  Bekijk meer informatie.

Guy Hermans (hermans@kpvv.nl)
Programmamanager collectief vervoer

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven