Wat moeten we aan met stadslogistiek?

22-06-2016

Een aantal gemeenten (vooral de grote) is heel actief bezig met stadslogistiek. Maar er zijn ook veel gemeenten voor wie stadslogistiek de ver-van-mijn-bed-show is. Waarom? Nou heel simpel: goederen zijn geen kiezers. Als een vervoersstroom met mensen erin zoveel impact zou hebben op de stedelijke kwaliteit zou het zeker wel een hot topic zijn.

Wat zijn die gevolgen dan?

 • Vrachtverkeer veroorzaakt 60% van de verkeersuitstoot van NOx , fijn stof, roet en  geluid in de steden.
 • Veel klachten over verkeer bij gemeenten gaan over vrachtverkeer.
 • Zware voertuigen veroorzakenbeschadigingen aan straatmeubilair en slijtage aan het wegdek.
 • Vrachtverkeer draagt bij aan (een gevoelvan) onveiligheid; ruim 25% vande verkeersdoden valt door een aanrijding met een vracht- of bestelauto.
 • Binnen de bebouwde kom is 62% van de slachtoffers van zo’n aanrijding fietser en 23% voetganger.
 • Vrachtverkeer heeft een duidelijk negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van de stad en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Kortom, er is eigenlijk sprake van struisvogelpolitiek bij veel gemeenten.

Omgevingswet

Dit speelt des te meer, nu de Omgevingswet eraan komt. In de Omgevingsvisie, essentieel onderdeel van die wet, is een specifiek benoemd onderdeel het integraal bekijken van het onderwerp stadslogistiek, en dan met name in samenhang met leefbaarheid en gezondheid. Beide zijn toch centrale aspecten voor een kwalitatieve stad, waar de organisatie van de stadslogistiek dus een grote invloed op heeft.

Vaak denkt men bij stadslogistiek alleen aan de bevoorrading van winkels. Met het instellen van venstertijden lijkt het probleem opgelost. Zolang het winkelend publiek er geen last van heeft, zijn er verder geen problemen toch? Maar wanneer we kijken naar de belangrijkste vervoersstromen (in volgorde van belangrijkheid, volgens de Hogeschool van Amsterdam) komen we tot het volgende rijtje:
 
 • bouwverkeer
 • horeca- en voedseldistributie
 • afval
 • pakketten
 • facilitaire inkoop
 • winkelbevoorrading
 
Dus winkelbevoorrading staat helemaal niet bovenaan. Vooral bij bouwprojecten ligt er een taak  voor gemeenten. Zij zijn vaak opdrachtgever en vergunningverlener en kunnen  dus eisen stellen aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rond de bouw. Verder springen de pakketjes in het oog. Door het toenemende online winkelen groeit het aantal bestelwagens dat wijken inrijdt om vaak kleine leveringen te bezorgen explosief . Daar is veel effici├źntiewinst te boeken met afhaalpunten. Maar ook bij de gemeentelijke organisatie is het een goed idee als de beleidsambtenaar eens met de afdeling inkoop praat.

Succesvolle aanpak: Green Deal ZES en Topsector Logistiek

Met de komst van de Green Deal ZES  (Zero Emissie Stadslogistiek) en het  benoemen van stadslogistiek tot een  speerpunt van de Topsector Logistiek  verandert er wat. Ten eerste zien overheden en markt dat ze elkaar nodig  hebben om successen te bereiken. Een groot aantal marktpartijen, maar ook veel grote steden, doet mee in de Green Deal en is aan de slag met  duurzame stadslogistiek. En ze bereiken successen.

CROW is bezig de samenwerking met Green Deal ZES vorm te geven. Op twee gebieden:
 
 • De meerwaarde van de aanpak bij gemeenten onder de aandacht brengen. De eerstvolgende bijeenkomst van Green Deal ZES is komend najaar in Noord-Brabant.Zodra de datum bekend is, zullen we die melden, maar ons ook inspannen, dat veel meer gemeenten daarheen gaan;
 • Het ‘opschalen’ van succesvolle pilots. Het probleem met pilots is vaak dat er aan successen geen vervolg wordt gegeven. Wij gaan aan de slag om successen uit de Green Deal ZES zodanig in kaart te brengen, dat andere gemeenten ‘copy-paste’ die concepten toe kunnen passen. We brengen in kaart wat er moet gebeuren qua organisatie, juridisch, maar ook welke partijen erbij betrokken moeten worden. Dus met minimale inspanning maximaal resultaat. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken wanneer zij zelf wat zien in dergelijke concepten, maar zij kunnen er ook mee te maken krijgen als marktpartijen zelf succesvolle concepten naar andere gemeenten willen uitbreiden. Het eerste project waarmee we aan de slag gaan, gaat over bevoorrading van de horeca. Is uw nieuwsgierigheid gewekt?
 
Wilt u eens met ons sparren hoe uw gemeente kan profiteren? Of zelf meedoen aan Green Deal ZES (de succesvolste Green Deal)? Bel of mail me dan.

We schreven over dit onderwerp ook al een  V&V-bericht: Nieuw elan bij gemeenten voor stadslogistiek (V&V Bericht 168).
 
Hans Voerknecht
Projectmanager Verkeer en Vervoer
06-52354185
hans.voerknecht@crow.nl
 

Thema's

Goederenvervoer

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Scroll naar boven