Scope van de RAW-raamovereenkomst: weet wat je afspreekt!

30-01-2018

WegwerkzaamhedenHet gebruik van de RAW-raamovereenkomst heeft een vlucht genomen. Het is een veel gebruikte contractvorm voor het in de markt zetten van, voornamelijk, onderhoudswerkzaamheden. Maar daarnaast zien we ook RAW-raamovereenkomsten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Een vaak terugkerende vraag is daarbij: heb ik als opdrachtgever nog de vrijheid om werkzaamheden bij andere aannemers onder te brengen? Tip: wees duidelijk in de scope van de overeenkomst.

Met Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemiddag.


Hoi Jacques, ik wil je graag een vraag stellen over onze raamovereenkomst. We laten normaal gesproken alle herstelwerkzaamheden aan de elementenverharding in onze gemeente verhelpen door de aannemer met wie we een raamovereenkomst hebben, maar deze aannemer claimt nu ook recht te hebben op een opdracht voor een reconstructie van een kruising in onze gemeente. Is dat terecht?

De vraag of de claim terecht is hangt voor een grootste deel af van de formulering van de opdracht. De beschrijving van de werkzaamheden die onder de raamovereenkomst vallen, bepaalt de reikwijdte van de raamovereenkomst, ook wel ‘scope’ genoemd.

In beginsel kan een aannemer aanspraak maken op alle werkzaamheden binnen de scope. Om antwoord te geven op je vraag is dus van belang om te weten hoe de raamovereenkomst is geformuleerd.

Waar vind ik de scope?

Er is geen specifieke plaats waar de scope van een RAW-raamovereenkomst moet worden vermeld. Vaak zie je het voor een belangrijk deel al terug in de titel van de raamovereenkomst, zoals; ‘Raamovereenkomst – gladheidsbestrijding’ of ‘Raamovereenkomst – asfaltverharding’. Maar zeker zo belangrijk is de algemene beschrijving van de werkzaamheden die in een RAW-raamovereenkomst is opgenomen in deel 1 paragraaf 04. Hier moet worden vermeldt waar het werk hoofdzakelijk uit bestaat. Door een goede beschrijving te geven kan de scope van de raamovereenkomst worden bepaald. Ook als je als opdrachtgever bepaalde werkzaamheden buiten de raamovereenkomst wilt houden is het belangrijk een goede formulering van de scope te geven.

Kun je een voorbeeld geven?

Laten we eens terug gaan naar jouw vraag. Een raamovereenkomst die niets meer vermeld dan ‘raamovereenkomst – elementenverharding’ laat veel ruimte over in interpretatie van de omvang van de overeenkomst. Specifieker wordt het al met de omschrijving ‘raamovereenkomst – onderhoud elementenverharding’ en nog specifieker met de omschrijving ‘raamovereenkomst – reparatie elementenverharding met spoedeisend karakter’.

Even afgezien van de vraag of het logisch is, zou je op die manier zelfs kunnen komen tot een ‘raamovereenkomst – herstel elementenverharding van betonstraatstenen in keperverband bij schade als gevolg van wortelopdruk bij beukenbomen’. Daarmee is in ieder geval duidelijk dat herstel van spoorvorming niet tot de scope van deze raamovereenkomst hoeft te worden gerekend, evenmin als sprake is van wortelopdruk bij een eik!

Gaat het dan vaak fout?

Fout is wellicht niet het juiste woord. In de praktijk merken we wel dat er regelmatig sprake is van een ‘grijs gebied’ omdat onduidelijk is wat nu wel en niet tot de raamovereenkomst behoort. Dit lijkt dan simpel op te lossen door de opdracht dan maar aan de aannemer te verstrekken, maar vergeet niet dat het mogelijk gaat om een aanbestedingsplichtige opdracht of dat er onbewust sprake is van een wezenlijke wijziging van de raamovereenkomst. Door deze opdracht te verstrekken aan de aannemer met wie de gemeente toch al een raamovereenkomst heeft, worden andere marktpartijen benadeeld, en zoals we weten….dat mag dus niet.

Goed opletten dus!

Nog beter: zorg voor een goede afbakening van de scope. Vraag eens aan een collega of voor hem duidelijk is wat jij hebt geformuleerd. Als collega’s onderling al gaan discussiëren is het vast niet duidelijk genoeg.

Vraag je altijd als eerste af: welke werkzaamheden wil ik middels de raamovereenkomst kunnen opdragen en formuleer dat zo goed als je kunt

Reageren? 

jacques.teunissen@crow.nl

De CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via het contactformulier op onze website www.crow.nl/ondersteuning of stuur een e-mail naar helpdesk@crow.nl.

Thema's

RAW

Reacties

Ron Reijnders (RABC- Bestekkennis.nl)
andere opties zijn:
Kopje “scope van deze RaamOVK”
• Met een te verwachten jaaromzet van ca. € *****
• O. a. opdrachten met een maximum van ca. **** m2 per locatie; voor grotere oppervlakken behoud de OG het recht deze afzonderlijk uit te vragen; De OG verplicht zich niet om u uit te nodigen voor de hierbedoelde werkzaamheden.
• O.a. kleinschalig onderhoud o.a. als gevolg van lokale meldingen van burgers
• (al dan niet integrale) Gebiedsprojecten (wijkgerichte herbestratingen) behoren niet tot deze raamOVK maar worden afzonderlijk in de markt uitgevraagd
• Straatwerk als gevolg van rioolvernieuwingen behoren niet tot deze raamOVK maar worden ondergebracht bij de rioolaannemer
1-2-2018 14:29:50

Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven