Referentie werken…. No deal exit… ?

27-02-2019

helpdeskUit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen jaren een flinke verbetering is in de kwaliteit van uitvragen (eisen) van aanbestedende diensten. Denk daarbij aan eisen op het gebied geschiktheid, eisen aan combinaties en eisen m.b.t. referentiewerken. Steeds vaker zien we objectieve en proportionele eisen en criteria in de aankondigingen. Dat is een goede ontwikkeling. We zien daarin de uitwerking van de Gids Proportionaliteit.

Opvallend (en dat kan natuurlijk toeval zijn) is het aantal keren dat ik de laatste weken vragen voorbij zie komen m.b.t. “referentiewerken”.

Een voorbeeld:
Een aanbesteder publiceert een aankondiging van een opdracht. Hierin wordt één referentiewerk gevraagd. Dit met als doel de aanbesteder de zekerheid te verschaffen dat de inschrijver beschikt over een bepaalde (voor deze opdracht essentiële) competentie. Enige weken later, in de nota van inlichtingen, wordt deze eis verzwaard van één naar twee referentie projecten. Dit waarschijnlijk nog steeds met hetzelfde doel, namelijk dezelfde competentie aantonen.
Mag dat zomaar?

De Gids proportionaliteit geeft in voorschrift 3.5 G het volgende aan: De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie.
Je zou zeggen dat mag niet, maar de Gids Proportionaliteit kent het principe van “pas toe of leg uit”. Afwijken mag dus, maar wel gemotiveerd. De aanbesteder kan namelijk een goede reden hebben om af te wijken van het algemene voorschrift en zijn eis op dit punt specifiek aanpassen.

In het genoemde voorbeeld ontbreekt (helaas) de motivering van de aanbesteder. Dat zou een aspect kunnen zijn waarover vragen ontstaan bij de geïnteresseerde ondernemers. (Het concept wezenlijke wijziging heb ik hier buiten beschouwing gelaten.)

Met een aanbestedingsprocedure beoog je dat vraag en aanbod bij elkaar komen en er uiteindelijk een overeenkomst wordt gesloten.
Voor de aanbesteder is het van belang dat er voldoende zekerheid is dat de ondernemers die inschrijven ook geschikt zijn (dus over de benodigde competenties beschikken) om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Anderzijds zal een ondernemer de afweging maken of de inspanningen om in te schrijven in verhouding staan tot de opdracht en de kans de opdracht te verkrijgen.
De aanbesteder zal zich vooraf moeten afvragen welke uitwerking zijn eisen hebben op de kring van gegadigden.

Te veel of te hoge eisen kunnen leiden tot geen of weinig concurrerende aanbiedingen. Onvoldoende of te lage eisen stellen kan leiden tot veel aanbiedingen, van mogelijk niet voor de opdracht geschikte aanbieders.
Conclusie: aanbesteden is maatwerk, of zoals onze Britse vrienden het zouden kunnen zeggen: “look before you leap”, anders loop je het risico op een no deal exit…

Reacties

Siebe Bosma
Volgens mij is dan sprake van het verzwaren van een geschiktheideis, tijdens een lopende aanbestedingsprocedure. Dit is m.i. in strijd met de beginselen van de Aanbestedingswet.
4-3-2019 15:27:35

Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven