De weg naar klimaatproof

12-02-2019

wegEen nieuw voorjaar, een nieuwe…CROW publicatie! En nog wel over ‘klimaat’, hoe actueel wil je het hebben!

Van politiek tot markt tot burgerinitiatief, iedereen is tegenwoordig met het onderwerp bezig en vindt er wel wat van. Buurtinitiatieven bloeien op! Ondernemers ontwikkelen spraakmakende oplossingen zoals een klimaatbestendige bushalte-met-waterbergende-werking. (afbeelding) Wel klimaat-proof, helaas niet hufter-proof.

CROW onderzoekt de eigen richtlijnen en maakt deze klimaat-proof  Een werkgroep van deskundigen uit de markt, overheid en kennisinstituten helpt ons daarbij. Nieuwe kennis die we gaan opnemen in onze ASVV en in de Handboeken wegontwerp. Dit is bedoeld om de (groen-)wegontwerper en (groen-)wegbeheerder beter van dienst te zijn! Intussen rekenen we ook op de betrokkenheid van de burger. Daarover verderop meer.

Naast richtlijnen kijken we ook hoe je anders om kunt gaan met de weg. Wat kun je doen in de sfeer van de waterberging van weg en omliggende (groene) ruimte? Welke nieuwe kennis gebruiken (groen-)wegontwerpers en (groen-)wegbeheerders in de praktijk? Welke trajecten in het verkeersnetwerk zijn onmisbaar en mogen niet uitvallen door wateroverlast, en/of door vervorming van infra vanwege hitte, of door verzakking vanwege droogte?

Of accepteer je periodieke uitval van je infra? Hoe erg is dat voor ambulances en andere hulpdiensten? Met welke partijen maak je hier afspraken over en is dat te doen gezien de bestuurlijke drukte in NL? Of… gaan we hier praktisch te werk en bellen we CROW! We have so much in store!

Dan als toetje nog de burger. ‘Nimby’ lijkt weer helemaal terug: ‘Not in my backyard!’ Generieke maatregelen dragen naar verwachting maar tot 40% bij aan oplossingen voor wateroverlast en schade door hitte en droogte. De resterende 60% moet van de burger komen. En het is geen gemakkelijke opgave om inwoners van een lager gelegen woonwijk uit te leggen dat hun erf twee keer per jaar onder water staat vanwege het beleid ‘om water te bergen in de wijk’, en om ‘klimaatdoelen’ te halen.

Er is veel meer actie nodig dan alleen een ‘checklist-met-maatregelen-die-je-altijd-kunt-nemen’. Bijvoorbeeld acties op het gebied van bewustwording en verleiding om inwoners mee te krijgen. Sommige gemeenten gaan al veel verder en leggen voorschriften vast in het Bouwbesluit: bij nieuwbouw is het verplicht om 20% van het hemelwater op te vangen op het eigen perceel.

Rechtstreeks lozen op het riool, dat was vroeger! Een zaag om regenpijpen af te koppelen is niet meer nodig, maar de vraag naar regentonnen zal vast wel toenemen. Zo profiteert de bouwmarkt ook van het klimaat!

Frans Heijnis

Lees ook de vorige blog over het klimaat.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
Abonneer
 Security code
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven