CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Lees meer

Wie worden de nieuwe verkeerskundigen?

04-02-2014
Verkeer en vervoer is een fantastisch vakgebied. Toch lukt het ons verkeerskundigen maar niet om te zorgen voor voldoende aanwas van potentiële vakgenoten. Nu weet ik ook wel dat de huidige net-afgestudeerde verkeerskundige op dit moment erg moeilijk aan werk komt, maar dat is een tijdelijke situatie. De roep om toekomstige professionals blijft luid en duidelijk. Maar… hoe krijgen we tieners geïnteresseerd in ons boeiende vak? En hoe houden we ze binnen boord als ze eenmaal voor hun studie hebben gekozen?

Rolmodel voor meisjes in techniek

Ikzelf span me hiervoor graag in. Zo ben ik enkele keren rolmodel geweest voor meisjes op middelbare scholen die op het punt stonden om hun profiel te kiezen. Dit initiatief van VHTO (het expertisecentrum voor meisjes en vrouwen en bètawetenschap) wil meisjes interesseren voor technische beroepen. Ik kan het alle technische vrouwen aanraden om dit een paar keer te doen. Meld je aan: www.vhto.nl (sorry mannen: ze accepteren alleen vrouwen als rolmodel!). Ook werk ik mee aan een initiatief van de middelbare school van mijn zoon: ouders van leerlingen en oud-leerlingen vertellen (pré) examenkandidaten over hun vak en opleiding.

Dit soort activiteiten dwingt me om na te denken waarom ik mijn vakgebied zo leuk vind en dat te verwoorden zonder vakjargon. Ik begin meestal met: “Je baalt er vast wel eens van dat je heel lang voor een stoplicht moet wachten zeker als het regent”, of: “Heb je wel eens een ongeluk gehad?”, of: “Denk je wel eens na over de auto van de toekomst?” En al snel heb je dan een heel erg leuk gesprek over de volle breedte van ons vakgebied.

Er loopt altijd wel een stagiair rond

Ook binnen CROW werken we mee aan de opleiding van toekomstige professionals: ik kan vrij stellig zeggen dat we altijd wel 1 of 2 stagiaires en/of afstudeerders bij het cluster verkeer en vervoer hebben rondlopen. Ze komen van verschillende opleidingen, zowel HBO als WO en echt niet alleen maar van de vakopleidingen mobiliteit of planologie. Mijn ervaring is dat een student die een goed idee heeft over een onderzoek, dat past binnen CROW/KpVV/Fietsberaad altijd terecht kan bij CROW, zo lang we een begeleider beschikbaar hebben. We hebben ook zelf een aantal onderwerpen, die geschikt zijn voor stage of afstuderen.

Wat ik zo leuk vind aan het begeleiden van studenten is het contact met jonge mensen. Ze brengen kennis mee die voor mij nieuw is. En ze stellen vragen die me dwingen  om weer eens goed na te denken over bepaalde zaken. Ikzelf leer er altijd veel van.


Onderzoeksresultaten gebruikt door CROW

Voor studenten is het leuk om te weten dat al hun onderzoeksresultaten door ons worden gebruikt, ook al is dat niet altijd even zichtbaar. Als er interessante resultaten zijn te melden, doen wij dit bijvoorbeeld in ons magazine CROW etcetera. De resultaten van het onderzoek naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays hebben we op deze manier gepresenteerd. We kregen zoveel vragen naar dit onderzoek van Sander Kooistra en Klaas-Jan Huisbrink dat we hun scriptie en het bijbehorende bijlagenboek online hebben gezet.  Zelfs Sp!ts  heeft een artikel gewijd aan hun onderzoek.

We doen dus al veel, maar misschien kunnen we nog meer doen. Maar wat dan allemaal? Wie heeft er nog meer ideeën? Ik hoor ze graag!
 
 
Marleen Hovens (hovens@crow.nl)

Reacties

Marleen Hovens
Dag Mike en Jos,

Leuk, jullie reacties op mijn blog. Jullie hebben natuurlijk een punt: goede samenwerking tussen bureaus, overheden, opleidingen is belangrijk. En de boodschap die we uitstralen moet uiteraard de jeugd aanspreken, zo ook de inhoud van de opleidingen. Wat ik met mijn blog wil aanstippen is dat alle verkeerskundigen zelf ook mee kunnen werken aan een aanwas. Kennisportalen, overzichten van bestaande opleidingen, goede opleidingen: allemaal belangrijk, maar wie neemt hiervoor het initiatief en wie blijft hier tijd (en geld) in stoppen? Laten we dus allemaal als individu onze betrokkenheid bij het vakgebied tonen en allemaal een paar acties per jaar uitvoeren. En binnen de organisaties waar we werken ervoor zorgen dat stage- en afstudeerplekken aangeboden worden. Belangrijk, maar ook gewoon erg leuk om te doen.
6-2-2014 11:45:55

Jos Vrieling
Beste Marleen en Mike,

Interessante discussie. Ook wij hebben vaak stagiairs en afstudeerders bij Royal HaskoningDHV afkomstig van Hogescholen Leeuwarden, Windesheim en Breda en vinden hun bijdrage erg belangrijk en hopen hiermee van nut te kunnen zijn voor de studenten.

In jullie betoog mis ik de stageplekken bij de overheid en adviesbureaus. Door intensieve samenwerking met de HBO's en universiteiten en meer structureel overleg tussen alle partijen, is het mogelijk om potentieel nieuwe verkeerskundigen (in de breedste zin van het woord) te enthousiasmeren om inderdaad voor dit mooie vakgebied te kiezen.

Mocht ik hierover mee kunnen praten, hou ik me aanbevolen.

Vriendelijke groeten, Jos
6-2-2014 10:44:14

Mike Bérénos
Ja Marleen, natuurlijk een reactie van mij. Spontaan, voor-de-vuist-weg; ook een beetje In mijn hoedanigheid van voorzitter van het Transitieteam Verkeer&Mobiliteit (www.verkeerskunde.nl Vakdebat Verkeer). En met nog steeds mijn passie voor dit vak.

Dus, centrale vraag: Hoe zorg je dat jonge gasten (en ook anderen) het vak leuk (gaan) vinden?

1. Zorg dat we/onderwijsinstituten en opleidingen beter reclame maken voor het vakgebied.
Concreet:

Beter reclame maken is zeker niet beginnen met “je lost die-en-die problemen op”. Daar is de jeugd niet in geïnteresseerd! Zo verkoop je het vak niet aan jeugdigen.
Beter reclame maken is de jeugd (en anderen) wijzen op de mooie rol die ons vakgebied heeft voor mens en maatschappij. Daarom doen we het. Zie Simon Sinek op Youtube -the Golden Circle Essence- “people don’t buy what you do or how you do it, people buy WHY you do it”.

Dus niet “Je leert hoe je de bereikbaarheid kunt verbeteren” of “je ontwikkelt nieuwe vervoersmogelijkheden”.
Dus wel “Je draagt bij aan een mooie, vitale en mobiele samenleving; daar liggen kansen en uitdagingen voor jou om mee te bouwen aan je eigen toekomst en die van de samenleving”

Dus niet vanuit de problemen en problemen oplossen ons vakgebied presenteren; dat komt vanzelf wel.
Dus wel vanuit kansen en uitdagingen voor de jeugd (en anderen), met een visie op mens en maatschappij en de rol en betekenis van ons vakgebied daarin.

2. Zorg dat we/onderwijsinstituten en opleidingen de jeugd (en anderen) wijzen op de variëteit en mogelijkheden wat onderwijs/opleidingen betreft, in Nederland maar ook in het buitenland.
Concreet:

“Als je afgestudeerd bent aan de @@@ kun je direct de praktijk in, maar kun je ook afhankelijk van je specifieke interesse voor een deelterrein van het vakgebied (bv psychologie, economie, techniek, sociale geografie…) een studie voorzetten. Want we hebben bestuurlijk verankerde samenwerkingen o.a. met @@@ en @@ etc. Dat kun je ook als je na enige jaren in de praktijk gewerkt hebt”

[Marleen,
noot1: vraagt wel om gestructureerde, bestuurlijk verankerde samenwerkingen tussen onderwijsinstituten “horizontaal” (Hbo’s, Wo’s en opleidingsinstituten onderling) en “vertikaal” (Wo-Hbo)]
noot2: hebben we een overzicht van opleidingen verkeer/mobiliteit en aanverwant in Europa, en verder internationaal?]

3. Zorg dat onderwijsinstituten en opleidingen de jeugd (en anderen) wijzen op de brede opleidingen die er zijn.

[Marleen, noot: zijn die echt brede opleidingen er wel? Welke zijn het dat?]

4. (oud idee) Alumni van onderwijsinstellingen en opleidingen zijn ambassadeurs voor ons vak. Ja, wat jij doet! Maar is dit structureel verankerd, geprogrammeerd, ergens? Welke onderwijsinstelling doet zoiets al, beklijvend, verankerd? Waarom komt dit niet structureel van de grond?

Alles bij elkaar.
[Marleen, noot: er moet denk ik nogal wat gebeuren (m.n. organisatie van e.e.a., Nederland-breed gezien), willen we zorgen voor kwalitatief en kwantitatief goede aanwas. Ik heb het overzicht niet. Bestaat die er wel; ik hoop het? Zijn dan de bestaande samenwerkingen voldoende? Er zijn ongetwijfeld al goede best practices.
Wie zijn probleemeigenaar voor het zorgen van die aanwas? Als mijn drie/vier ideeën ok zijn, wie verteld het dan aan wie? Waar kan de aanstormende jeugd (en anderen) dit vinden? We zijn al zo lang bezig het Kennisportaal Mobiliteit en Transport (KMT) te ontwikkelen (Jan Ploeger, Jan Klinkenberg); dat is toch een mooi uithangbord hiervoor!?
Hoe kunnen we een begin maken, zodat straks een heleboel jeugd (en anderen) kiezen voor dit mooie, mens, maatschappelijk en technisch/technologisch gezien interessant vakgebied].

Ik hoop dat je er (centrale vraag hierboven) iets van kunt gebruiken.
5-2-2014 11:00:31

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven