Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Een leven lang leren in het verkeer

18-02-2014
Als het op verkeersdeelname aankomt, moeten we niet alleen de theorie leren, maar vooral oefenen in de praktijk. Het KpVV heeft onlangs in een rapport de balans opgemaakt van 10  jaar verkeerseducatie: wat hebben we, samen met de overheden, al bereikt en wat staat ons nog te doen?

Tot een paar jaar geleden fietste ik ’s ochtends met m’n twee zoons naar het kinderdagverblijf en school. Daar zei ik even gedag en dan fietste ik de andere kant weer op naar het station om naar mijn werk te gaan. Mijn man deed hetzelfde, alleen fietste hij na het wegbrengen naar huis en pakte daar vervolgens de auto. We vonden het belangrijk om dat schoolritje op de fiets te doen. Inmiddels fietsen mijn kinderen al weer een paar jaar zelfstandig naar school, maar ik ben nog altijd actief als ‘verkeersouder’ op school.

Jongeren op de fiets zijn kwetsbaar

Waarom deden we dat toen, dat per se weg brengen op de fiets en niet met de auto? We wilden dat onze kinderen goed voorbereid de weg op gingen. Ik had via mijn werk al genoeg statistieken voorbij zien komen van de stijging van de ongevallen met jongeren als ze naar de middelbare school gaan:

grafiek mortaliteit
Grafieken: Niet-natuurlijke dood per 100.000 inwoners naar oorzaak, leeftijd en geslacht (bron: SWOV Factsheet risicogedrag jongeren)

Hormonen en ervaring van invloed op verkeersgedrag

In 2012 kwamen 25 jongeren in de leeftijd van 0-15 jaar om in het verkeer. De meesten van hen zaten op de fiets (bron: CBS en RWS).

Puberhormonen en de nog niet uitontwikkelde hersens spelen een rol bij het gedrag in het verkeer maar ook gebrek aan fietservaring is een factor.

Ervaring doe je het makkelijkst op in je dagelijkse routine. Het is ook gewoon leuk om samen met je kind naar school te fietsen (heus, het regent echt niet vaak), het kost vaak niet meer dan een kwartiertje extra tijd en zorgt, niet in de laatste plaats, voor een overzichtelijker schoolomgeving.

Allemaal overtuigende argumenten om het halen en brengen van je kind juist niet met de auto te doen, zou je zeggen. Daar is iedere ouder toch vatbaar voor? Niet iedereen. Zo blijkt uit gegevens van ons dashboard Schoolmobiliteit.  Deze week presenteert Veilig Verkeer Nederland (VVN) de resultaten van haar eigen onderzoek onder ouders over het haal- en brenggedrag en motieven daarvoor. Ik ben benieuwd of daar eenzelfde beeld uit komt.

Als verkeersouder probeer ik het  af en toe in te brengen op ouderavonden, als er geklaagd wordt over het betaald parkeren rond de school. ‘Is fietsen misschien een optie?’, vraag ik dan. Vaak blijft het heel stil.

Hoe maak je duidelijk dat het niet voldoende is om je kind te leren fietsen (en zelfs dat gebeurt lang niet altijd) maar dat het vooral belangrijk is om hen langdurig ervaring op te laten doen om zo gedrag in te laten slijten?

Permanente verkeerseducatie

Er zijn verschillende momenten waarop verkeerseducatie nodig is. Als je om moet leren gaan met een nieuw vervoermiddel bijvoorbeeld, maar ook naarmate je ouder wordt. Hier komt ook de term ‘permanente verkeerseducatie’ vandaan. Eigenlijk loopt die educatiebehoefte vanaf heel jonge leeftijd totdat je met bijvoorbeeld een scootmobiel op pad gaat. En verkeerseducatie vindt zowel formeel (op school, tijdens rijopleiding enz.) als informeel (in het dagelijkse leven) plaats.

Hulptroepen

Het is goed om te zien dat er initiatieven zijn om ouders te helpen om hun kind vertrouwder te maken met verkeer en verkeersregels:
 
  • Verkeersmethodes voor de basisschool doen steeds meer hun best om oudernieuwsbrieven met tips toe te voegen.
  • Regio’s stimuleren scholen  om een ‘verkeersveiligheidslabel’ te halen met communicatie met de ouders als voorwaarde. Een voorbeeld is  de website van School op Seef.
  • Pilots om ouders kennis te laten maken met gerichte laagdrempelige oefeningen om samen thuis spelenderwijs aan de slag te gaan.  Zie bijv. www.vansamennaarzelf.nl/ van het ROV Gelderland.

 
Nieuw KpVV-rapport over verkeerseducatie

Op 7 februari is een nieuwe uitgave verschenen van het KpVV over verkeerseducatie waarin we de balans opmaken van de afgelopen 10 jaar. De conclusies laten zien dat er nog genoeg kennis te verspreiden en te ontwikkelen valt. Bij het KpVV maken we ons hard voor in ieder geval het stimuleren van de kwaliteit van de formele verkeerseducatie van jong tot oud.

Een van de aanbevelingen geeft aan dat er nog meer winst is te halen op het gebied van informele educatie, en ouders kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De vraag is of zij zich voldoende bewust zijn van deze taak en, zo ja, of ze voldoende kennis hebben om dat goed in te vullen.

In ieder geval probeer ik zelf met de pet van verkeersouder op via nieuwsbrieven en contactavonden daar aandacht voor te vragen. Voor VVN zijn verkeersouders ook een goed te benaderen doelgroep om meer zicht te krijgen op wat ouders nodig hebben.

Wat vind u? Hebben ouders extra hulp en kennis nodig op het gebied van verkeerseducatie? Of is dat helemaal niet de aan de orde?


Wilma Slinger (wilma.slinger@kpvv.nl)
Projectmanager verkeersveiligheid

Reacties

Wilma Slinger
Hallo Robin,
Goed om te lezen dat het percentage ouders dat 'altijd' het kind met de auto brengt relatief laag is (12%) in jullie onderzoek. En blijkbaar is het concept 'verkeersouder' de moeite waard om meer te communiceren als school en als VVN...
21-2-2014 13:11:45

Robbin Lankhuijzen (XTNT)
Leuke blog! Het VVN onderzoek waar je het al over hebt is vandaag gepresenteerd en de resultaten die wij hebben gevonden sluiten mooi aan bij jouw bevindingen. Het halen en brengen van schoolkinderen gebeurt nu vaak omdat de ouders de kinderen nog te jong vinden (61%), het gewoon gezellig is (42%) en omdat de school-thuisroute niet als veilig genoeg ervaren wordt (39%).

VVN moedigt ouders aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf groep 4/5) zelfstandig naar school te laten reizen zodat ze ervaring op kunnen doen in het verkeer. Een verkeersveilige schoolomgeving is dan wel een belangrijke voorwaarde. VVN zet daarom in op Verkeersouder bij zoveel mogelijk basisscholen. Want wat blijkt uit ons onderzoek: op scholen met een Verkeersouder wordt de verkeersveiligheid door de ouders hoger gescoord en reizen kinderen vaker zelfstandig.

Meer informatie en het rapport staan op onze website:
http://www.xtnt.nl/actueel.asp?id=2675
21-2-2014 09:49:36

Abonneer
 Security code
Scroll naar boven